הערה : חובה על כל סטודנט לשמור את כל הקבלות ששילם למכללה בידו אם יתבקש ממנו להציגם נרשמים לאתר ומקבלים 40 ימי ניסיון חינם ללא התחייבות
מאות הזדמנויות עסקיות חדשות כל שבוע בעל עסק, בוא להגדיל את העסק שלך עם GOVO מכרזים הזדמנות חד פעמית ולזמן מוגבל! לומדים הנדרשים להשלים ידע דיסציפלינארי השלמת שעות ונושאים בתחום הדיסציפלינה הנדרשים להוראת התחום , יחויבו בתוספת תשלום לשכר הלימוד, על פי מספר השעות אותם יידרשו להשלים

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

שכר הלימוד שכר הלימוד השנתי צמוד למדד, יתעדכן מעת לעת לפי חוזר משרד חינוך לכל שנת לימודים.

דרושים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה
החיוב עבור קורסים אלו אינו כלול במסגרת שכר הלימוד הנדרש מכל סטודנט והוא בנוסף לחיוב שכ"ל רגיל
המכללה האקדמית הערבית לחינוך מכרזים
הוראת קבע חתומה מהבנק — שישה תשלומים כמפורט בסעיף 1
המכללה האקדמית הערבית לחינוך מכרזים
הוראת קבע בכרטיס אשראי — שישה תשלומים שווים
ערך השעה נקבע ל-578 ש"ח שכר הלימוד עבור תוכנית לימודים בהיקף שהוא מעל ל- 38 שעות שבועיות הוא 200% משכר הלימוד המלא לכל תקופת הלימודים
כרטיס אשראי — שישה תשלומים שווים רגילים צמודים למדד או קרדיט מובהר בזאת ,כי אי הגשת עבודת גמר במועד עד לתאריך 15

דרושים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה

בוגרי תכנית המצוינים להוראה במכללות לחינוך, המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם, אינם נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות.

22
המכללה האקדמית הערבית לחינוך מכרזים
שכר הלימוד עבור תוכנית לימודים מעל 24 ועד 38 שעות שבועיות הוא 150% משכר הלימוד המלא לכל תקופת הלימודים
דרושים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה
הארכת משך התוכנית לשנה נוספת תחייב את הסטודנט בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד בכל שנה נוספת
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
הוא שכר לימוד מלא בכל אחת משנות הלימוד ובסה"כ 400% שכר לימוד
לאחר הרישום תקבלו גישה בלעדית למאגר המכרזים הממשלתיים הגדול בישראל
לימודי המשך : שכר הלימוד עבור תוכנית לימודים בהיקף של 24 שעות שבועיות הוא שכר לימוד מלא אחד לכל תקופת הלימודים חובת החזר ההטבות של המכללה והמלגה חלה עלי

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

Teach הוא שנתיים, לפיכך גובה שכר הלימוד לתוכנית הוא 200%.

1
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
קורסי גמול השתלמות סטודנטים הלומדים בהשתלמויות ישלמו את עלות ההשתלמות לפי יחס שעה משכר הלימוד המלא שמחושב על בסיס 16 ש"ש, וכן דמי הרשמה להשתלמות
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
דרושים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה