בדרך כלל משתמשים במטבח פסח רק למאכלי , שהם המאכל העיקרי בחג בשאר ימות השנה, המטבח אינו בשימוש, זאת כדי למנוע את כניסת החמץ, והוא נעול באמצעים שונים, המונעים את הגישה אליו, לעיתים נעשה הדבר בפלטות המדמים בגדים רחב, המסווה לגמרי את המטבח המסתתר מאחוריו
מטבח פסח הוא נוסף על המטבח הרגיל המשמש רק לימי עם זאת יש בתים בהם ישנו מטבח מיוחד לפסח בעיקר מטעמי נוחיות מטבח נפרד מאפשר למשל לבשל במקביל מאכלי חמץ ומאכלים כשרים לפסח

מטבח פסח

מטבח הפסח משמש גם לאחסון כלי הפסח במהלך השנה.

29
מטבח פסח
מטבח פסח
מלבד ה ההילכתית הדבר יותר נח מבחינה פרקטית, כיוון שהגעלת כל כלי המטבח כרוכה במאמץ ועלויות רבות
מטבח פסח
יש המחמירים ומייחדים "מטבח לפסח"
הסיבה להחמרה זו היא חשש שאולי המטבח לא הוכשר כהלכה יש הנוהגים אף לצפות את השיש בחומרים שונים כמו ואת ה בכלי פלסטיק ייעודי במידותיו של הכיור
באשר לכלי החמץ, את רובם ניתן להכשיר על ידי או , לאחרונה מקובל יותר לייחד לפסח כלים מיוחדים, עקב המצאת הכלים , והוזלת מחירי הכלים

מטבח פסח

.

4
מטבח פסח
מטבח פסח
מטבח פסח

מטבח פסח

.

3
מטבח פסח
מטבח פסח
מטבח פסח