העיר חברה בארגון פורום ה-15, והיא העיר השלישית בגודלה במחוז תל אביב הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס
חוֹלוֹן היא עיר במחוז תל אביב, העשירית בגודל אוכלוסייתה בישראל הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק

אפשרויות ואמצעי תשלום

שימו לב, יש למלא את פרטי הלקוח ואת פרטי חשבון הבנק.

אפשרויות ואמצעי תשלום
Value : '' }} {{ item
ארנונה חולון
התעודה תימסר ללקוח במעמד הגעתו לעירייה לאחר תשלום האגרה
ארנונה חולון
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מה-1 בינואר של אותה שנה
הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק פקודת העיריות על המחזיקים בדירות מגורים כמו גם בכל מבנה, שאינו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשיה וחניונים לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או כתוצאה מביצוע הפעולות באמצעות האתר
החיוב השנתי שנשלח בתחילת השנה מבוסס על הוראות הדין, כפי שהן נחקקות מעת לעת על כן, מומלץ להסדיר את החוב במועד ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות

אפשרויות ואמצעי תשלום

תשלום הארנונה והיטל שמירה יגבה בשישה תשלומים דו חודשיים שינוכו בכל 3 בחודש זוגי.

28
ארנונה
יש לחתום על גבי טופס, להעבירו לאישור הבנק
ארנונה
ניתן להגיע בימים א'-ה' בשעות 14:30-08:00 ללא צורך בתיאום מראש
אפשרויות ואמצעי תשלום
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים, בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר
היא ממוקמת מדרום-מזרח לתל אביב, מצפון לראשון לציון, ממזרח לבת ים וממערב לכביש 4 חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי ההעלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסוגי השימושים השונים
ארנונה באזור האישי בדיגיתל תושבים חברי דיגיתל יכולים לצפות בתלושים קודמים, ביתרות לתשלום ולהצטרף להוראת קבע בכרטיס אשראי תושבים שאינם חברי דיגיתל, או בעלי עסקים, יכולים לקבל מידע בנוגע ליתרות תשלום באמצעות המוקד הטלפוני, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב , התשנ"ג-1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות , התשס"ז — 2007

ארנונה

אוכלוסייתה מונה כ-194,273 תושבים נכון לשנת 2018.

23
אפשרויות ואמצעי תשלום
מובהר בזאת כי מה זה קל בע"מ משמש כמתווך בלבד בינכם לבין המוסד המנפיק את שובר התשלום באמצעות האתר, ולפיכך, בכפיפות להוראות כל דין, מה זה קל בע"מ אינו אחראי, במפורש או בכלל: 3
אפשרויות ואמצעי תשלום
Value : '' }} {{ item
ארנונה חולון
תושבים חברי מועדון דיגיתֵל- באפשרותכם לבצע תשלום מקוון, לצפות בתלושים קודמים וביתרות לתשלום וליהנות משירותים נוספים -