Lang, Bern, Berlin, 1991, 129 p כמות ה הממוצעת היא 1,592 מילימטרים בשנה
החודש הכי קר הוא 18 מעלות צלזיוס חודש הוא החודש שיש בו הכי הרבה גשם 317 מ"מ גשם , וחודש הוא החודש שיש בו הכי פחות גשם 6 מ"מ גשם

מרואה (קמרון)

.

29
קומבה (קמרון)
Awambeng, Evolution and growth of urban centres in the North-West Province Cameroon : case studies Bamenda, , , , , P
במנדה
החודש הכי חם הוא 20 מעלות צלזיוס
במנדה
חודש הוא החודש שיש בו הכי הרבה גשם 428 מ"מ גשם , וחודש הוא החודש שיש בו הכי פחות גשם 20 מ"מ גשם
כמות ה הממוצעת היא 2,708 מילימטרים בשנה תחבורה העיירה ממוקמת ליד הכבישים הלאומיים N8 ו-N16
החודש הכי קר הוא 12 מעלות צלזיוס יתכן וישנם תנאים נוספים ראה

במנדה

החודש הכי חם הוא 23 מעלות צלזיוס.

18
קומבה (קמרון)
תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו
במנדה
ניתן לעיין שם ב, וב
במנדה
אקלים ה הממוצעת היא 21

מרואה (קמרון)

.

24
במנדה
במנדה
מרואה (קמרון)