יש מי שמחזיר רק כמה חודשים מתוכה, רק כמה ימים ואולי רק כמה שעות מכל השנה הזו הקב"ה מוכן להיות המקווה של ישראל, כמשמעות שהעניקו חז"ל לפסוק "מקוה ישראל ה' "
לאחר סיום אמירת הסליחות אומרים או קדיש תענו ותעתרו אצל הספרדים , בקהילות הפורטוגזים נהגו שכל הקהל שר את הקדיש ביחד ובנעימה, ובהרבה מקומות מוסיפים לומר קטעים נוספים, כל מקום לפי מנהגו למשל , מזמורי תהלים, ועוד במנהג פפד"מ, קיים עד היום סדר שונה מהמקובל ברוב המקומות

סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים

בשאר המנהגים לא אומרים נפילת אפים בכלל.

סדר תפילות יום כיפור
אתם חייבים לומר כל יום לפני העבודה או בסוף היום — גם סגולה לומר את מחפשים את החלק השני שלכם? נהוג להתפלל עטופים ב בכל התפילות
זמן תפילה: כל מועדי תפילות יום הכיפורים המרכזיות בהרצליה
פיוטים אלה מובנים על מלות הפסוק "מי לא יראך מלך הגוים כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך"
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
שחרית ואחריה קריאה בתורה והפטרה, ובחלק מן הנוסחים גם 'הזכרת נשמות'
בקהילות אחרות וכן היום בהרבה קהילות אשכנז, מאחר שהשמיטו הרבה פיוטים , קיים פער בזמן בין סיום תפילת מוסף לתפלת מנחה בניגוד לשאר קרובות, במחזור האשכנזי יש רהיטים גם אחרי הקדושה לפני סיום ברכת "המלך הקדוש"
ראו במאמר של חיים הנדוורקר תפילת מנחה בתפילת מנחה קוראים בתורה ואומרים את ההפטרה הידועה מספר יונה עם סיפור יונה במעי הדגה

סדר תפילות יום כיפור

למעשה, ברוב הקהילות, נהוג שהש"ץ אינו אומר וידוי בסוף חזרת הש"ץ, אבל ב אומרים.

8
תפילות יום הכיפורים
אצל השומרים על המנהג לומר סליחות בחזרת הש"ץ הוא משולב כחלק מהן, שכן בדומה לסליחות הוא נאמר כחלק מן הברכה הרביעית
תפילה ליום כיפור
כבר בימי קדם נקשר הפיוט אל מאורעות יהודיים עגומים, ולאחר מלחמת יום הכיפורים נקשר גם אליה; ובעקבות לחנו החדש הפך לנפוץ בציבוריות הישראלית
סדר תפילות יום הכיפורים
לאחר החזרה האשכנזים והאיטלקים מוסיפים , והתימנים והאיטלקים מוסיפים
מי שיש לו אב ואם יוצא מבית הכנסת בעת הזכרת נשמות ויש שנוהגים שבשנת האבל הראשונה לנפטר לא אומרים יזכור בכל התפילות למעט נעילה לגבי הווידוי הנאמר בתפילת נעילה ראו בערך כולל הווידוי את הקטעים " אנא ה' אלהינו ואלהי אבותינו", "אשמנו, בגדנו" מסודר לפי אותיות אלף-בית , "מה נאמר", "על חטא" ו"אלהי עד שלא נוצרתי" יש מוסיפים לאחר מכן את הקטע "אלהי נצור לשוני מרע" כמו בכל יום ויש שמשמיטים אותו
קריאת התורה קוראים בתורה בפרשת אחרי מות בפרק המצווה את הכהן הגדול בעבודת בית המקדש ביום כיפור לאחר מכן קוראים מפטיר והפטרה מספר ישעיהו ובעוונותינו הרבים כשל כחנו אפילו לצעוק ולזעוק אליך כראוי, ובמה נתרצה אל אדוננו מלכנו

סדר תפילות יום הכיפורים

.

תפילות יום הכיפורים
תפילות יום הכיפורים אחרי חורבן בית המקדש לא הייתה עוד אפשרות לקיים את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים כפי שהייתה, ואת מקומה תפסו התפילות
סדר תפילות יום כיפור
ערבית, כשלפניה נאמרת תפילת 'כל נדרי', המהווה פתיחה חגיגית, מרטיטה ומרגשת ליום הקדוש
תפילות יום הכיפורים
אין לטעות בין פיוטי הסליחות לבין ה שהן סוג אחר של פיוט הנקרא "קרובץ" הנאמרות אף כיום בחזרת הש"ץ של כל תפילות היום במנהג אשכנז אפילו בקהילות שנשמטו הסליחות