בתלמוד מסופר כי הורדוס טמן גופה בדבש בציורים, בתחריטי קיר שונים ועל ה נמצאו ציורי דבורים, כוורות ורדיית דבש
ריכוז מים גבוה יותר מאפשר לשמרים שבדבש תהליך תסיסה הגורם לקלקול הדבש כאשר כבשו ה את ואת הם מצאו שם תעשייה רחבה מאוד של דבש ומוצרי דבורה אחרים

מי דבש

מתנדבי העמותה מקבלים מעל אלף קריאות בשנה ודואגים להעביר נחילי דבורים למקומות בטוחים.

26
יערת דבש
הרכבו הכימי של הצוף תלוי במספר גורמים: סוג הצמח, תנאי , סוג הקרקע והמיקום ה
פתור
ב בת ימינו, כוורת דבורים היא תיבה מעץ שבתוכה מגדל ה מושבה של דבורים
מורדו
לאחר הצלחת ההזדווגות, הזכרים מורחקים מהקן
בהיעדר פריחה, למשל במדינות שאקלימן קר, נוהגות הדבורים לאסוף את טל הדבש כתחליף לצוף מימרה רומאית ממליצה למשוח בשמן את איבריו החיצוניים של האדם, ובדבש את איבריו הפנימיים
הדבורה נוהגת לינוק את הצוף מקיבתה לחדקה כמה פעמים במשך המעוף על מנת לערבל אותו עם האנזימים תעשיית הדבש בבריטניה ידועה מאז באיכותה ובהיקפה הגדול

חלת דבש

כמות הצוף שדבורה מביאה לכוורת בגיחה אחת נעה בין 40 מ"ג ל-70 מ"ג.

20
דבש
השימוש הגובר בכוורות מבויתות של דבורי דבש מ שאינו מקומי השפיע על שכיחותם ותפוצתם של הטקסונים המקומיים של הדבורים בישראל
יערת דבש
ישנן עדויות שעוד ב השתמש האדם בדבש ומוצריו
יערת דבש
המלכה מסוגלת להביא עד למיליון צאצאים במשך שנות חייה 2—4 שנים , תוך כדי שימוש בזרע שאגרה באותו מחול כלולות
גוף הדבורה מחולק לשלושה חלקים: , ו במסגרת הפרויקט, עובדי המעבדה יחשפו את הדבורים לגורמי לחץ מגוונים שאותרו במחקרים קודמים , כדוגמת , ופטריות שונות
המלכה יוצאת מן הכוורת ביום חם, ואחריה יוצאים כל הזכרים, המתאספים עוד לפני כן במקבצים תנאי בסיסי לשימוש בדבש כתרופה הוא שהדבש לא חומם

מי דבש

התהליך שבו הופך הצוף לדבש מתחיל כבר בזמן מעוף הדבורה, כאשר האנזים מופרש מ הראש שלה ומפרק את ה לשני : ו.

חלה
הדבש מיוצר מ, העובר שינויים על ידי ב של הדבורה
חלה
אז מה היא התשובה הנכונה להגדרת תשחץ "מי דבש" אותה אנו מחפשים? המלכה היא הנקבה היחידה במושבה בעלת יכולת הטלת ביצים מופרות - בעלות "סט" מלא של והעמדת צאצאים משני הזוויגים זכרים ונקבות
חלת דבש
חיפוש לפי קטגוריה - אפשרות נוספת לחיפוש הגדרה לתשבץ היא לפי חלוקה לנושאים