משנת יוסף — שירות לקוחות — כתובת דואר — לא פורסמה כתובת ליצירת קשר אלא שבסבתות הקילו דזקנות הויין, ובמחותנות החמירו דצעירות הווין
דב בעריש פלוזרמן ורעייתו, חיים אפלמאכער ורעייתו" האם יש כאן כאן משום צניעות יתרה? יציבא בארעא, וגיורא בשמי שמיא? האפשרות שמשפחת פלורזמן אינה 'משלנו', נשללת מייד כאשר נזכר בהופעת בני המשפחה, כפי שראה בחתונה שהתקיימה לאחרונה

משנת יוסף

ולא פלוג בין הסבתא המחתנת נכד ראשון ובין אם המחתנת את המוז'יניק.

ורעיתו
בהזמנות הנושנות הללו הפתיחה הזאת נעדרת
משנת יוסף
התיישב התפרחניק על מיטתו, חכך בדעתו שוב ושוב, ויצא עם המסקנה הברורה והבלתי נמנעת
ורעיתו
אנחנו פועלים באופן שוטף על מנת לוודא שהפרטים המופיעים באתר זה עדכניים ונכונים
האם גם כאן זה נראה עבח"ל? כמו''כ יש באמתחתו גם את ההזמנות לנישואי ילדיו של רבינו הגרש''ז נ''ע, ובילדותי עברתי עליהן, אלא שאיני זוכר כיצד באמת חתם הגרש''ז בעצמו על ההזמנות לנישואי ילדיו אאל''ט חלקן היו בהזכרת שם הרבנית וחלקן היו בהשמטת שמה, אבל יתכן שזכרוני בכזיב
מצאו עיתון מגולגל משנת 1951 בתוך קופסה ולא האמינו למה שגילו קרן משנת יוסף השוטה בדרמה הישראלית קרן משנת יוסף Jdn חדשות מודיעין עילית נט סערת ההכנות לפסח המכירה של קרן משנת יוסף בית בלקני דירת נדיבי תל אביב 100 האנציקלופדיה העירונית 7 המכירה הגדולה קרן משנת יוסף הספרייה הלאומית מרים ילן שטקליס ספר דני ספר ילדים משנת 1967 ספרי ילדים ונוער דרוש מידע מישהוא יודע שם של המנהל של משנת יוסף פרוג דף Joseph Son Of The Seruvnik Baruch Bigun Lifts His Father In His בברכה המשולשת כתב:זכורני שבאחד מספרי הגר"צ שכטר שליט"א על רבו הגרי"ד זצ"ל מבוסטון עסק בשאלה זו אחותו של הרב מבוסטון הרבנית שולמית מייזלמן אמה של הרב משה מייזלמן ראש ישיבת תורת משה בסנהדרי' מדברת על ענין זה בספרה ספר זכרונות לבת סאלאוויטשיק אבל אין הספר תח"י כעת ואינני זוכר מה היא כותבת על ענין זה

ורעיתו

לא ידוע לי על איזה ענין מדובר, אבל ראה בענין אמינותה.

Broomstyle: משנת יוסף הזמנה
לא יתכן, מבין הלמדן תיכף, ששם אם המחותנת הוא מעניין ההזמנה, ושם המחותנת עצמה לא רלוונטי
ורעיתו
בנוסח של הומור - ישיבתי: מעשה שהשתעמם לו בחור בתפרח, ובאשר בתפרח באמת אין מה לעשות לבד ללמוד גם לדבר לא מצוי כיוון שאין פרוזדורי פנימיה, כידוע, ואפילו בחדר שלך עצמו שוכנים בחורים שאינם מהמחזור שלך, אשר אינך מוצא טעם בשיחה בטלה עמם , החל לקרוא את ההזמנות התלויות על דלת החדר, מנהג בחורי ישיבות כאשר גמר לקרוא את שלושת מילות השבח שייעד החתן לכל אחד מהחברים, החל לחקור גם על ההזמנה עצמה לפתע החל מוחו הלמדני לזהות את הסתירות, מצד אחד, לצד שם החתן, מופיע שמה של הכלה, עדינה דבורה שחור על גבי קרם, ב'גופן שלנו' ובצורה מודגשת מהצד השני, החתומים על ההזמנה, חותמים בצורה אחרת: אברהם קניימן ומשפחתו, משה הלוי קייצא ומשפחתו ידידנו מהרהר בליבו, אפשר ששמות המחותנות, בשונה משמות הכלה, אינם מעניינו של הציבור כלל
משנת יוסף
אגב, בספר 'מלאכים כבני אדם' מובאת הזמנה לנישואי בתו של הגראי''ה קוק זצוק''ל עם גיסו הצעיר מזוו''ר, ר' ישראל שמעון בן האדר''ת , ושם הרב קוק חותם: אברהם יצחק הכהן קוק ורעייתו