נשמעים קולות נגד מדיניותו של ז הוסיפו לפעול גם אחרי הכיבוש והמשיכו בתכנון תוכניות במשותף, בלימוד השפה העברית והערכים הלאומיים, ובעידוד הדדי לעמידה גאה
אלפי יהודים מתו כתוצאה ממחלות ורעב, עוד לפני שהחלו השילוחים הגדולים מהגטו לטרבלינקה מזמן שנסע אדק נתפתחה התנועה בניכר

מרד ורשה

החפזון בו נתקבלה ההחלטה, גרם לכך שהמרד לא הוכן כראוי, והכוחות שנועדו להשתתף בו לא השלימו את הכנותיהם לקראת "שעת ה־W", וחסרו ציוד וכוח אדם.

המרד
תיאורו את היחסים המתוחים בין אי״ל לבין אצ״י נכלל בעדותו ב־25 בנובמבר 1948 בבית־המשפט בוורשה שחקר את פשעי הגרמנים: הזמן דוחק, הננו מצפים ל׳אקציה׳ מדי יום ביומו, אסור לנו להתמיד לאורך ימים בתוך החלל הארגוני הזה
1943
סטפן גרייק, מן הדמויות המובילות בפועלי-ציון בגטו, הסביר בשיחה פרטית עם המחבר בשנת 2003, שבאי״ל, שהיה פדרציה של כעשר מפלגות פוליטיות ותנועות נוער, סברו שאי-אפשר לצרף את אצ״י, שהיה שווה ערך בכוחו לאי״ל, כחבר ה-11 בפדרציה על אותו בסיס כמו שאר המרכיבים של אי״ל
המרד
החוברת הופצה בכל הסניפים, הקיבוצים ומועדוני התרבות של ההסתדרות
מטרתם הייתה להשלים בתוך שלושה ימים את תהליך השילוח שנקטע, אך נפלו למארב שהוצב להם על ידי המורדים בגטו, הוקמה מחלקת בריאות, שהפעילה מוסדות שירות רפואי לצורכי אשפוז, מרפאות אמבולטוריות, וטיפול נרחב למניעה
לאחר סימן מוסכם שלפו הלוחמים את כלי נשקם ופתחו בקרבות ירי כנגד השוטרים הגרמנים חלק מהתושבים רוכזו במחנות ריכוז מאולתרים, שם הרעיבו ועינו אותם

מרד גטו ורשה

ה הוקם על ידי הנאצים ב-12 באוקטובר 1940 בצאת , ונתחם בחומה גבוהה אשר הפרידה אותו משאר חלקי העיר.

20
כיצד עוצב הזיכרון הקולקטיבי אודות מרד גטו ורשה?
Ber Mark, Uprising in the Warsaw Ghetto, New York 1975 Sybil Milton, Andrzei Worth eds
ונזכור את כולם? הסרט
צביה לובטקין מהנהגת ׳דרור׳ כבר נפגשה עם אנטין ועם אחד מחברי בית״ר שבאו מווילנה
מרד גטו ורשה
המרד החל ב־ כחלק מהתקוממות כוללת של צבא המחתרת הפולני, שקיבלה את שם הקוד ""
הובהר כי האקציה יכולה להפתיע את הגטו, ולכן חייבים הארגון ולוחמיו בכוננות תמיד מהפגישה הראשונה נשבו היוצרים בקסמה ובסיפורה המדהים ויצאו יחד עמה למסע ארוך, מורכב וחוצה יבשות על מנת לגלות את סיפורו האמיתי של מרד גטו וארשה
צלבסקי, שהיה מגרועי פושעי המלחמה של ה היה בשלב זה בעל "ניסיון" בן חמש שנים ב"לוחמה נגד פרטיזנים", בכל רחבי ובמיוחד ב ו שם היה אחראי לרצח מאות אלפי אזרחים חפים מפשע במהלך פעולות תגמול כנגד האוכלוסייה המקומית, שכללו שריפת כפרים שלמים על יושביהם היו בגטו גם יהודים שגורשו מגרמניה

ונזכור את כולם? הסרט

בדיווח הסופי כתב שטרופ כי מבין 56,065 יהודים שנתפסו הושמדו 7,000.

מרד ורשה
רק לפני ימים מספר, אפריל 1943, אמרו הגרמנים לחסל שארית פליטה זו, לשלוח את היהודים שעוד נותרו כאן בקרונות המוות לאושבינצ'ים, לבלז'ץ, כשם ששלחו באין מפריע מאות אלפים לפניהםאבל הפעם נרתעו אחור
מרד גטו ורשה
אחרי ארבעה ימים הופסקה האקציה השנייה שגרפה עמה כ- 6,000-5,000 מתושבי הגטו
מרד גטו ורשה
אזור העיר העתיקה ב Starówka או Stare Miasto הוחזק על ידי כוחות חלשים של המורדים, אך הוא יצר איום על השליטה הגרמנית בגשר קיירבדז' Kierbedź