על-כן, כדאי להימנע ממשיכת כספי הפיצויים מן הקופה, ככל שאפשר כדי לממש את האפשרות לצאת שעה מוקדם יותר מהעבודה בתקופת המילואים, לבני הזוג צריך להיות ילד שטרם מלאו לו 13 שנים
אם חתמתם על סעיף 14 ואתם עומדים בפני פיטורים, עכשיו יהיה זה זמן טוב לבדוק האם המעסיק הפריש כראוי, שאם לא כן, ייתכן ותעמוד לכם עילת תביעה נגד המעסיק בגין מלוא פיצויי הפיטורים הדור החדש מחליף מקומות עבודה בתדירות הרבה יותר גבוה מההורים שלו

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

לטובת מי שלא הבין, אני אסביר בדוגמא: מוטי עבד בחברת "קוקה קולה" במשך 2 שנים.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
העובד והמעסיק יכולים כמובן להסכים ביניהם על תשלום סכומים גבוהים יותר מן הקבוע בצו ההרחבה, הצו רק קבוע את הרף שאליו מחוייב המעסיק בכל מקרה
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
אבל, וזה אבל גדול — אם העובד יפוטר הוא עדיין יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים לפי חוק, משום שאחוזוני ההפרשה עפ"י צו ההרחבה אינם מגיעים ל- 8
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
למשל- לפי חוק פיצויי פיטורים, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק אם פוטר
האם סעיף 14 יכול לחול רטרוקאטיבית? תקופת המילואים חייבת להיות לפחות חמישה ימים רצופים נוסח הסעיף בחוק- "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר
החיסרון היחיד הוא, שמשיכת כספי הפיצויים מהקופה בכל פעם שמחליפים מקום עבודה, מרוקנת את קופת הפנסיה ומדלדלת את החיסכון שאמור להיצבר בה לעת זיקנה צו ההרחבה אמנם פורסם באוגוסט אך הוא חל רטרואקטיבית מיום 1

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

איך סעיף 14 פועל לטובת העובד? מה קורה כאשר אחד מהצדדים העובד או המעסיק מבקש לחתום על "סעיף 14" לאחר מספר שנות עבודה? בחוק הביטוח הלאומי נקבע כי התנאי למימוש השבוע ה- 15 ע"י האב הוא ששבוע זה יהיה בסוף תקופת הלידה וההורות דהיינו בשבוע האחרון, וכי האשה חזרה לעבודתה או לעיסוקה כעצמאית וויתרה על זכותה לקבל את דמי הלידה בעבור השבוע ה- 15.

1
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
מצד העובד- כאשר בהסכם העבודה של העובד יש סעיף שאומר שפיצויי הפיטורים יהיו לפי סעיף 14- הדבר בעצם מאפשר לעובד לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו בקופת הגמל לאחר סיום עבודתו, גם אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
הרי הוא "משחרר" את המעביד מתשלום פיצויי פיטורים לעובד! במקרה בו העובד עלה בשכר במשך השנים ייווצר הפרש בין הסכום שהופרש לקופת הפיצויים, לבין הסכום שהמעסיק חייב לשלם על פי חוק
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
לפני התיקון, וע"פ הוראות של תקנות דמי מחלה היעדרות בשל היריון ולידה של בת זוג , העובד יכול היה להיעדר מעבודתו לרגל הלידה, רק מרגע הופעת הצירים ועד 24 שעות לאחר הלידה, וימים אלה חושבו כימי מחלה; לאחר מכן, המעסיק יכול היה לדרוש ממנו להתייצב לעבודה