עכשיו זה כבר לא יקרה, ואני מצר על כך עבודתה לא הייתה קלה, בלשון המעטה
ב"בית וגן" מדגישים כי "אמרנו למורה כי דלתנו פתוחה בפני התלמידה והיא מוזמנת אלינו לומר את דבריה גם הליכותיו לא היו כשל אנשים קיצוניים, אלא איש של חינוך - לא רק לתורה, אלא גם לאהבת אדם

פורום תקנה: מוסד נחוץ או בית דין שדה?

כי מה שמתברר הוא, כפי שידוע ממקרים רבים, שבמקום שיש התעללות אחת, או מקרה ניצול מיני אחד, יש בדרך כלל יותר, ושברגע שנחשפת פרשה אחת מתגלות אחרות, שכן אנשים שהתביישו או הסתתרו עד כה יוצאים ומוסרים את עדותם.

פורום תקנה
פעמים רבות קודם לכן טענה נגדו טענות קשות שאף אחת מהן לא הוכחה"
פורום תקנה: הרב אלון פעל בניגוד להנחייתנו
לא שמחתי על את הרב
פורום תקנה: הרב אלון פעל בניגוד להנחייתנו
הרבנית יהודית שילת, מנהלת הפורום, סיפרה את סיפור הקמתו ופירטה בקווים כלליים את דרכי פעולתו, תוך שטרחה להדגיש, כי "אנחנו לא רואים בעצמנו בכלל ממערכת המשפט — אנחנו רוצים לקבל סעד ולגיטימציה ממערכת המשפט, ואת תחילת הפעילות שלנו עשינו בשיתוף פעולה עם לשכת היועץ המשפטי לממשלה"
את עבודת ההכחשה + הטלת הרפש על פורום תקנה הוא משאיר למקורביו, שעושים עבודה מתלהמת ולא משכנעת בעליל זו הכרה מרגשת, וכלל לא מובנת מאליה, בעליונות החוק - החוק החילוני, חוק המדינה
יו"ר האיחוד הלאומי, ח"כ יעקב כ"ץ כצל'ה אשר השתתף בדיון, ציין במהלך דבריו כי עד לפרסום פרשת הרב אלון כלל לא הכיר את פעולות פורום תקנה לפני שבוע וחצי ניתן גזר דין לגבי פרופ' סטנלי שניידר, שתחילת הדרך היתה מתלונה שהגיעה דרך פורום תקנה

פורום תקנה: מוסד נחוץ או בית דין שדה?

לדבריו, "מדובר פה על הציבור הדתי-לאומי, שהוא ציבור מיוחד משום שהוא הולך ומגביר חיל לא רק בצבא ובילודה ובהתיישבות אלא גם בתור מי שמייצג את המדינה — התורה הולכת וגדלה, יש יותר ויותר ישיבות.

25
פורום תקנה: הרב אלון פעל בניגוד להנחייתנו
היו עליה לחצים, וללא ספק לה עצמה היה קשה להרשיע רב, ובמיוחד אהוד ומוערך כמו מוטי אלון
פורום תקנה: מוסד נחוץ או בית דין שדה?
הרב יפרוש מתפקידו, תמורת חיסיון מלא על פי הכתבה, אחת המורות פנתה למנהלת המכללה אשר התנערה מטענותיה של התלמידה הנפגעת ואמרה כי "היא הייתה והינה חולת נפש"
פורום תקנה
למרות זאת, ננקטו מיד כמתחייב כל הפעולות הנדרשות לבירור אותה "תלונה", על אף שהייתה בגדר שמועה