לדברי עזריהו מנציחות האנדרטאות למלחמת ששת הימים בעיר באופן ישיר את המערכה שניטשה בה, כאשר מרביתן מתמקדות בהקרבה ההרואית של חללי המערכה שנפלו בסביבתה של כל אנדרטה בשעה 9:40 פתחו הירדנים באש נשק קל לעבר עמדות הקו העירוני והר הצופים בירושלים
אזור הכינוס של החטיבה ב-5 ביוני 1967 לפני צאתה לקרב היה בבית הכרם, ועל גבי לוח הזיכרון המוצב בגן מצוין שהגן ניטע על ידי תושבי השכונה ותושבי שכונת , שליוו את הלוחמים בצאתם לקרב בימים שלפני המלחמה פיזר דיין ערפל קרב, ורמז כי אינו צופה מלחמה בקרוב

מלחמת ששת הימים

חיילי הגדוד הקימו לאחר הקרב גלעד במקום בו ניצבת כיום האנדרטה, ושלט נפרד לידה מציין זאת.

3
אנדרטאות מלחמת ששת הימים בירושלים
בעקבות עלייתו לשלטון של אסד הורחקו מהצמרת ג'דיד ואנשיו וגם רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, סוידאני
מלחמת ששת הימים
כוח אדם זול, הגיע מהשטחים לעבודה בישראל
תוצאות מלחמת ששת הימים
ניסיון לפגוע במפקדה צבאית הסתיים בפגיעה ב הסמוך
האחרים נפלו ב, שכונת ו סירוב של אחת מהן יהווה סיבה לגיטימית לכאורה, להתערבות צבאית של המעצמות
אולם זכר המפלה הצורבת בסיני לא נשכח ויריביו של נאצר נהגו ללעוג לו בטענה, שהוא מתחבא מאחורי כוח האו"ם ואינו פועל למען האינטרסים ה- יתר על כן, סוריה ומצרים היו חלוקות בגישתן לדרך ההתמודדות מול ישראל

תוצאות מלחמת ששת הימים

ממד גרעיני אחר למלחמה נחשף בשתי בגובה רב מעל ב-17 וב-25 במאי, שהגרסה הישראלית מייחסת את ביצוען למטוסי של חיל האוויר המצרי ואילו החוקרים ו מייחסים למטוסי של.

29
הרקע למלחמת ששת הימים
אלו הן ברובן אנדרטאות קבע, אשר החליפו אנדרטאות מאולתרות שהקימו חבריהם לנשק של אותם חללים
מלחמת ששת הימים
בבוקר יום שבת, 10 ביוני, פרצו כוחות השריון והחי"ר שכבר היו על הרמה מזרחה במהירות תחת סיוע אווירי
הרקע למלחמת ששת הימים
ב- 1966 נחתם בין ברית המועצות ובין סוריה הסכם צבאי, והדבר פורסם ברבים
השלכות המלחמה בתחומי ה הפנימית של המדינות שהשתתפו בה, ה המדינית, ה האזורית, ה ומהלך היו מרחיקות לכת וממושכות האיים הושבו לשליטה סעודית כעבור עשר שנים
למרות זאת, התנגד דיין לפתיחת חזית מול הסורים עיראק הציעה למצרים של מטוסי קרב מסוג , אך המצרים סירבו בנמקם שמדובר בכוח קטן מדי

אנדרטאות מלחמת ששת הימים בירושלים

בפגישה עם הבכירים המצרים הוסכם שבמקרה של מתקפה ישראלית נגד מצרים, סוריה תתקוף מגבולה ויופעל.

15
הרקע למלחמת ששת הימים
היערכות שלא תאפשר שחרור אנשי המילואים
אנדרטאות מלחמת ששת הימים בירושלים
אבא אבן העביר את תוכן המברק לממשל האמריקאי והנשיא , למחרת, יצר קשר עם שלטונות והתריע בפניהם שמצרים עומדת לתקוף את ישראל ביום המחרת
מרדכי גור
ברבות השנים, המלחמה שינתה את מצבה של ישראל במישור המדיני