המערכות ורמת השירות נמצאים בתהליך שיפור מתמיד, וכך אחת לכמה שבועות מושקים שירותים דיגיטליים ואוטומטיים נוספים המועצה היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל
ISRAEL LAND AUTHORITY The Director General of the ILA is appointed by the government הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה

רשות מקרקעי ישראל

בתוכנית העבודה השנתית של רמ"י מתוכננת הקצאת קרקעות לציבור איתור תוכניות טבלת תרגום יעודי קרקע של רשות מקרקעי ישראל רמ"י בתוכניות המוצגות באתר האינטרנט של רמ"י יעודי הקרקע של תאי השטח והמגרשים מוצגים על פי קודים ומאפיינים שנקבעו ברמ"י.

5
בקשה לחנייה / תו נכה
מנהל רשות מקרקעי ישראל הנכנס, יעקב קוינט, הנחה את גורמי המקצוע לייצר ממשקים דיגיטליים חדשים שיאפשרו לאזרחים לקבל מגוון שירותים לצורך רכישת דירה או עסקה במקרקעין כגון: אישורי זכויות, אישורים לרישום משכנתא , מידע על נכס, מידע על סטטוס טיפול בפנייה, מכרזים מקוונים ועוד
הסוף לבירוקרטיה
האזור האישי רמיטק שלי מה רמיטק שלי מאפשר
רשות מקרקעי ישראל
הפעולות אפשריות הן מהמחשב והן מהטלפון הנייד החכם, מהיום
לצפות בפרטי הנכסים זכויות הרלוונטיים לכם האזור האישי רמיטק שלי מה רמיטק שלי מאפשר
Actively protect and supervise state lands מה לעשות ביישום אכלוס משתכנים אם לא ניתן לקלוט מספר מבנה הנושא מספר ואותיות לדוגמה, a7, b7, c7

רשות מקרקעי ישראל

תהליך הזדהות קצר באזור האישי יקבל את פני המשתמש עם כניסתו הראשונה למערכת, ולאחר מכן יוכל לבצע פעולות חשובות שיאפשרו להתקדם בעסקות מקרקעין ישירות מול הרשות, באמצעות כמה פעולות פשוטות ובלוח זמנים מקוצר.

15
רשות מקרקעי ישראל
משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד
הסוף לבירוקרטיה
טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוניWEB VIEW קוד מפתח: 3
שמים סוף למאכערים: השיקה אתר מחודש ונגיש
הפעלת חישוב אומדן דמי היתר
לבצע פעולות באופן מקוון, כגון: הפקת אישור זכויות אנחנו לא עוצרים כאן, זו היא רק ההתחלה של מהפכת השירות ברשות מקרקעי ישראל"
תנאי סף להגשת הבקשה — אישור משרד הכלכלה טקסט חופשי: נושא: בחר אישור זכויות אכלוס בית משותף בנייה בעלות היוון העברת זכויות המגזר החקלאי המגזר החקלאי

רשות מקרקעי ישראל

מהISRAEL LAND AUTHORITY The Director General of the ILA is appointed by the government.

12
בקשה לחנייה / תו נכה
Actively protect and supervise state lands
רשות מקרקעי ישראל
המעבר של רשות מקרקעי ישראל לאמצעים דיגיטליים הוא הכרחי, מותאם מציאות ויקל רבות על הציבור
רשות מקרקעי ישראל
אנחנו לא עוצרים כאן, זו היא רק ההתחלה של מהפכת השירות ברשות מקרקעי ישראל" מנהל רשות מקרקעי ישראל, עו"ד יעקב קוינט: "שמתי לי למטרה מרכזית לשפר את השירות לאזרחים ולהפוך את רשות מקרקעי ישראל ידידותית יותר ונגישה לאזרחים, לצמצם את זמני קבלת השירות ולוחות הזמנים לביצוע תהליכים, לבטל את הצורך להגיע למשרדי הרשות להגשת טפסים, או לבנקים בענייני משכנתאות, ומבלי לשלם למאכערים עבור טיפול בכך עבורם