קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס" קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
החברה, תמר פטרוליום בע"מ, עוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל, ללקוחות תעשייתים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי לצד הפיכתו לטייקון תקשורת מקומי, רואה עזור בשנים האחרונות כסף גדול מהנפקותיהן של חברות הפועלות בתחומי הגיימינג והימורי הספורט באונליין, שבהן הוא מחזיק 29

מניית תמר פטרוליום: חדשות

רכישת נתח ממניות תמר פטרוליום ב-100 מיליון שקל תהווה מבחינת עזור השקעה פיננסית בחברה המספקת תזרים מזומנים קבוע ממכירות הגז של מאגר תמר? הנתונים באדיבות בהמלצות האנליסטים המוצגות באתר גלובס אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך.

16
מניית תמר פטרוליום: המלצות אנליסטים
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
תמר פטרוליום
מניית תמר פטרוליום: המלצות אנליסטים
כמו כן, עוסקת תמר פטרוליום במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים בית השקעות אנליסט תאריך המלצה שער ביום המלצה מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר נוכחי המלצה בנק לאומי אלה פריד 08

מניית תמר פטרוליום: גרף השוואתי

.

9
מניית תמר פטרוליום: גרף השוואתי
תמר פטרוליום
מניית תמר פטרוליום: חדשות

מניית תמר פטרוליום: חדשות

.

מניית תמר פטרוליום: חדשות
מניית תמר פטרוליום: המלצות אנליסטים
מניית תמר פטרוליום: חדשות