באולימפיאדות מתחרים תלמידים, טובי המוחות בעולם והמצטיינים בתחומים: כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב ופיזיקה
כיתות המקבלות שעות סייעת המוקצות אוטומטית המסך יציג את שעות הסייעת המוקצות אוטומטית למסגרות החינוך המיוחד על פי סוג הכיתה במערכת התקן את המידע הנ"ל ניתן להפיק גם כמסמך בקובץ PDF

פורטל מוסדות חינוך (שער)

הפורטל מרכז נתונים אודות הקצאת וביצוע שעות סיוע במוסד שלך.

21
למידה דיגיטלית בבית הספר
המסך יציג מידע אודות שעות שבועיות מאושרות
משרד החינוך
בנוסף יוצג מידע שימושי על מצבים הנדרשים לטיפול או לידיעה כגון אי השלמת דיווח שעות ביצוע, שינויים שחלו בהקצאות מחודש קודם לנוכחי
פורטל מוסדות חינוך (שער)
את המתחרים מאמנים אנשי אקדמיה בכירים במוסד האקדמי המלווה
הסייעת מלווה את כלל הכיתה במסגרות החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד בבתי ספר רגילים בחלק ממסגרות החינוך המיוחד יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות כדי לבצע את מכלול המשימות הנדרשות האולימפיאדות הבינלאומיות הן התחרויות המאתגרות והקשות ביותר בתחומים מדעיים
לאחר דיווח על שעות הביצוע יופיעו על המסך גם שעות ביצוע שבועיות לחודש נוכחי,מספר סייעות העובדות במסגרת ושמות הסייעות מידע כללי אודות סייעות במסגרת חינוך מיוחד ושילוב התלמידים מסוימים עם מוגבלות מורכבת הנמצאים בתוכנית שילוב מקבלים תמיכה מסוג סייעת כחלק מהמענה הכולל לצרכיהם הייחודים

משרד החינוך

הסייעת במסגרות החינוך המיוחד הסייעת במסגרות החינוך המיוחד היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שבו היא מועסקת.

8
פורטל מוסדות חינוך (שער)
מוסד המקבל שעות סייעת תגבור המסך יציג את שעות הסייעת בתגבור מוסדית, מיועדות לכיתה לחינוך מיוחד שאינה זכאית לסייעת כיתתית על פי הקריטריונים של ההקצאה האוטומטית אולם המפקח על החינוך המיוחד מצא שהיא נזקקת לסייעת כיתתית
משרד החינוך
תלמידים המקבלים שעות סייעת שילוב המסך יציג את שעות הסייעת המוקצות לתלמיד שקיבל זכאות לתמיכה מסוג סייעת בועדת השילוב
הזדהות
תמיכה מסוג סייעת בשילוב הינה חלק ממערך התמיכה הכולל