בתקופת הורדוס היה בית המקדש השני אחד המבנים הגדולים והמפוארים במזרח, כמו שכתוב בתלמוד: "מי שלא ראה בית המקדש בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם" מסכת סוכה, דף נ"ב עמ' א' ; עוד מסופר בתלמוד, שבית המקדש השני שבנה הורדוס היה בנוי מאבני כוחל, שיש ומרמר - אבנים חלקות בצבעים כחול, לבן וירוק בית המקדש השני ערך מורחב — , כ-70 שנה לאחר חורבן הבית הראשון, נבנה בית המקדש השני על ידי עולי בבל בראשית , בהנהגת מבית דוד, נכדו או נינו של מלך יהודה , ו, אחיינו של , ונכדו של האחרון בתקופת בית המקדש הראשון
על פי , ב-14 השנים שלאחר כניסת עם ישראל לארץ, בהן עסקו בכיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים, עמד המשכן בגלגל החומות היו מחוברות זו לזו בחומות קטנות שניבנו לרוחב, ובעת מלחמה מילאו את החדרים שנוצרו ביניהן בחול ובאבנים

חורבן בית המקדש

על-פי התלמוד, ביקש הורדוס לצפות את אבני המקדש בזהב, ואמרו לו חכמים: ".

חורבן בית המקדש
בכך הפך המקדש מרכז למשפט ו , לצד הקרבת הקרבנות
היסטוריה של ארץ ישראל: חורבן בית שני
הבחינה המדינית של החורבן : משמעותן המדינית של תוצאות המלחמה הייתה חמורה ביותר , עם חורבן בית המקדש נמחק גם בית הדין הגדול , הסנהדרין , כל אלה נעקרו מן העולם
בית המקדש השני
וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְסָלַחְתָּ לְחַטַּאת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל
ועיני הכל רואות, ולב כל העם שמח ה ו זקפו את חורבן בית המקדש הראשון לדחיית העם את אזהרות ירמיהו בשם ה' להיכנע לבבלים, אך גם ל של ולריקבון
בשער חקוק תבליט שיירת השבויים מיהודה, הנושאים כמה מכלי המקדש: , , מחתות, ועוד נוהג זה הופסק עם תחילת המרד הגדול, והדבר נתן את האות למרד שם ספר ב פרק יז,ב, ולכך מתקשר גם סיפור בתלמוד הבבלי, , ,

ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם

היהודים יכלו לחיות ברחבי העולם כולו אך מבחינה טכסית הם חיו בארץ ישראל והיו קשורים באמצעות פרטי הטכסים ללוח שנה ולמציאות שהיתה קיימת בארץ שהם ראו אותה כארצם.

היסטוריה של ארץ ישראל: חורבן בית שני
כהנים ערך מורחב — לכהנים הוכנו ארבעה "לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת"
איך חרב בית המקדש בפעם השנייה?
נראים שם שתי מערכות שערים: המזרחי - "השער המשולש" ובו שלוש
ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם
ביבליוגרפיה: כותר: בית המקדש מחברת: שם התקליטור: מחברת: תאריך: 1999 הוצאה לאור: ; הערות: 1