משרד הבריאות פרסם עדכון לתעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש 2019 בידוד בית הוראת שעה , התש"ף-2020, שעניינו תעודת מחלה גורפת להורים אשר ילדם נדרש לבידוד עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק
כך למעשה מתחלק הנטל בין העובד שני ימים מתוך שלושת ימי הבידוד הראשונים , המעסיק 50% מימי העבודה הנותרים והמדינה 50% מימי העבודה הנותרים עובדים שכירים: עובד שכיר אשר נאלץ לשהות בבידוד עקב חשש להדבקות בנגיף הקורונה ייחשב כמי שנעדר מעבודתו בשל מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

מעסיקים שב-1 באוגוסט היו להם פחות מ-20 עובדים, יהיו זכאים לשפוי בשיעור 75% מעלות דמי הבידוד.

2
תשלום על ימי בידוד: מה מגיע, מי משלם, והאם אפשר לעבוד מהבית
למעשה, גם במדינות אחרות החוק עדיין לוקה בחסר בכל הקשור לעבודה מהבית
תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים
התשלום למעסיקים יתבצע דרך הביטוח הלאומי
נקבע מתווה לתשלום לימי בידוד לעובדים
ההסכמים הנ"ל אמורים לכלול את כל תנאי השכר שלהם זכאי העובד הנובעים מתפקידו
בעל העסק הקטן עושה הכל לבד כאמור, לא מדובר במצב חירום ביטחוני, אלא רפואי
לרוב, יום המחלה הראשון אינו מזכה בתשלום, ביום השני והשלישי משולם 50% משכרו של העובד, ומיום המחלה הרביעי ועד תום ימי המחלה - העובד יהיה זכאי לשכר מלא המדריך מתבסס על דיני העבודה של מדינת ישראל החלים במועד כתיבתו, לרבות "צו בריאות העם" שהוצא על ידי משרד הבריאות בהקשר לנגיף הקורונה

הממשלה אישרה: תשלום למחוסנים שנעדרו מהעבודה בשל בידוד ילדיהם

כעבור זמן קצר, התברר כי עובדים שלא הגיעו לעבודה, בעקבות ההתראה, אינם זכאים לשכר בגין יום זה, וגם עובדי המדינה בעצם הפסידו יום עבודה.

23
נקבע מתווה לתשלום לימי בידוד לעובדים
הבקשה תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד וכן את פרטי המידע המפורטים בחוק
ימי מחלה לשוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה
לא יינתן תשלום עבור ימי בידוד בשישי ושבת שאינם ימי עבודה, או ימי מנוחה אחרים שאינם שבת
הממשלה אישרה: תשלום למחוסנים שנעדרו מהעבודה בשל בידוד ילדיהם
יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון הצבורים העומדים לרשותו