במדינות כגון ו אין הגבלה על מספר הקדנציות של המושל בכל המדינות המושל נבחר ב
תקופת כהונה של מושל נמשכת ארבע שנים, פרט למדינות ו בהן תקופת כהונתו של המושל נמשכת שנתיים בלבד, ולא מוגבלת במספרה הגדרת התפקיד והסמכויות של המושל משתנות ממדינה למדינה, אך ברוב המדינות למשרת המושל השפעה רבה

מושל (ארצות הברית)

מספר רב של נשיאי ארצות הברית שימשו כמושלי מדינות קודם לכן, בהם הנשיאים שכיהן כ בטרם נבחר לנשיא, שכיהן כמושל טרם היבחרו, שכיהן כ, אשר שירת כמושל , ו אשר כיהן כ.

18
מושל (ארצות הברית)
ב-4 בנובמבר נבחרו לראשונה שתי נשים בשתי מדינות שונות למשרת המושל, במדינת , ו ב
מושל (ארצות הברית)
עם זאת, בניגוד לנשיא ארצות הברית, הממנה את חברי הקבינט כבכל קונבנציונלי, בעלי תפקידים כגון התובע הכללי, וה עומדים לבחירה עצמאית בנפרד מהמושל, כך שייתכן מצב בו מושל המדינה מגיע ממפלגה אחת בעוד שהתובע הכללי שלה שייך למפלגה שנייה
מושל (ארצות הברית)
כשבועיים לאחר מכן הושבעה לתפקידה פרגוסון
ברוב המדינות, דוגמת ו, מוגבלת כהונתו של המושל לשתי קדנציות בלבד במדינת מוגבלת כהונת המושל לקדנציה אחת בלבד
בראש כל אחת מחמישים ה המרכיבות את הפדרציה עומד מושל, שהוא ראש הרשות המבצעת באותה מדינה

מושל (ארצות הברית)

גם ב וב נבחרו בעבר נשים לעמוד בראש הרשות המבצעת.

11
מושל (ארצות הברית)
לשיטה זו, בה חברי הממשלה עומדים לבחירה בנפרד מראשה, אין אח ורע באף רשות ממשלתית אחרת שמחוץ לגבולות ארצות הברית עצמה, אך החונטה הצבאית ב שקלה את הרעיון בזמן הרכבת הממשלה התאילנדית בשנת 2014
מושל (ארצות הברית)
את כוחו של המושל מאזנת העצמאית באותה מדינה
מושל (ארצות הברית)
למושל תפקידים נוספים, כגון: הפיקוד העליון על המשמר הלאומי של המדינה, זכות על חוקי המדינה, והיכולת אסירים של המדינה