מי שאחראי על המרשם הוא רשם המקרקעין, שפעולותיו המרכזיות הן ניהול פנקסי המקרקעין כמו למשל פנקס הבתים המשותפים, הכולל את כל המידע והזכויות על בתים משותפים , אישור עסקאות שונות במקרקעין, הכרעה בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים והסדרת זכויות שונות בקניין Since its inception in 1963, on the initiative of the then deputy to the President of the Israel Supreme Court, Prof
נוסח שטר מכר כאמור, תפקידו של שטר מכר הוא להעיד על כך שבוצעה מכירת זכות בעלות בנכס המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים שוכן על פסגת הר הצופים בבנין המקורי של האוניברסיטה העברית שנבנה בשנת 1925

שטר מכר

עורכי השנתון נמנים על חוקרים, חברי המכון לחקר המשפט העברי.

10
שטר מכר: מהו שטר מכר?
מאמרי השנתון נותנים ביטוי למגוון דרכי המחקר של המשפט העברי, מחקרים בעלי אופי דוגמטי, היסטורי, פילוסופי, השוואתי, כמו גם מחקרים פילולוגיים, כלכליים ועוד
— A Chapter in the History of Jewish Deeds / שטר הטבה — מכר חוזר on JSTOR
כל הזכויות הקיימות במקרקעין נרשמות ומאוגדות במקום מרוכז אחד — מרשם המקרקעין
שטר מכר
על שטר מכר חותמים שני הצדדים לעסקה, עם אימות חתימה בפני עורך דין, או רשם המקרקעין
ניתן לשלוח מאמרים לשנתון המשפט העברי בכתובת: jewishlaw savion בין מחברי המאמרים מצויים חוקרים בולטים של ההלכה במגוון תחומיה, חוקרי משפט ושופטים
בנוסח של טופס שטר מכר ניתן לצפות כאן באתר, וכן להורידו בחינם בדף טפסי מקרקעין הישגיו הבולטים של המכון הם בכמה תחומים: העמדת דור חוקרים מעולים שתופסים כיום עמדות מפתח במחקר המשפט העברי והוראתו באוניברסיטאות ברחבי הארץ; פרסום ספרים ומחקרים ברמה מדעית גבוהה במגוון תחומי המשפט העברי; הוצאה לאור של שני כתבי עת במשפט העברי: שנתון המשפט העברי ו The Jewish Law Annual; יסוד ספרייה בעלת אוסף ייחודי, עשיר ומגוון, בכל תחומי ספרות ההלכה, מחקר המשפט העברי וספרות נלוות

שטר מכר: מהו שטר מכר?

Shenaton ha-Mishpat ha-Ivri is a Hebrew Annual of Jewish Law, which is now firmly established as the premier publication in the field.

שטר מכר: מהו שטר מכר?
נוסח שטר מכר הוא בנוסח אחיד המתעדכן מעת לעת , בהתאם לתקנות רישום וניהול המקרקעין
שטר מכר: מהו שטר מכר?
Its many dozens volumes published hitherto for now, twenty-seven present a diversity of studies by scholars of the first rank on classical and modern subjects of Jewish Law
— A Chapter in the History of Jewish Deeds / שטר הטבה — מכר חוזר on JSTOR
Over the past forty years, the Institute has made major contributions to academic research in the area of Jewish Law and is considered a leader in its field