בשל צו שיפוטי המורה לקבוצה, או לאחת מהחברות הכלולות בה, למסור את המידע לצדדים שלישיים; 4 ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשית ובהסכמתך
החנות "רות ונעמי" מאפשרת החזרת מוצר עד 10 ימים לאחר שליחתו בכל תכתובת לקבוצה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך

רות ונעמי

בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות.

כובעים לנשים
חבילה שלא תיאסף ע"י הלקוח מלוקר בתוך שעות 3 ימים תוחזר לחברה
כובעים לנשים
למען הסר ספק יובהר כי המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר עבר לידי חברת השליחויות או נשלח לביתו, במעמד ביטול העסקה
כובעים לנשים
אני מסכים לקבל דיוור פרסומי מותאם אישית לפי הפרטים כאמור, ממותגי קבוצת
יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד חבילות שגודלן או משקלן יחרוג מעבר למפורט לעיל, יועברו באופן אוטומטי, לשירות של שליחות עד לבית הלקוח, כמפורט בסעיף 8
כמו כן, ובמקרה בו תאפשר החברה שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא החברה רשאית לספק למזמין את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו מתגורר למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו יידרש המזמין לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המזמין , והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריו של המזמין מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים

כובעים לנשים

קבלת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף למגבלות סעיף 9.

19
רות ונעמי
אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה
רות ונעמי
במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות paypal יראו במזמין כמי שביצע את הביטול במועדים הנדרשים דלעיל, רק במידה וישלים את הפעולות המפורטות בסעיף 9
כובעים לנשים
כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת