במידה ואתם חושבים שיש לכם מה לתרום בנושא אתם מוזמנים לפנות ל istudio iplan הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים - ולקחש"פ הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים הוקמה במסגרת התוספת הראשונה ל
הצפייה בפורום פתוחה לציבור הרחב המועצה מורכבת משש ועדות משנה: , בנייה ותקנות, הקלות מתשתיות תחבורה, קידום תכניות, מתחמי רעש מטוסים ואישור תכניות עבודה למשק הגז

מצגת אדריכל שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים

תיק המידע מתקבל 30 ימי עבודה לאחר קליטת הבקשה.

13
מנהל התכנון
המערכת מלווה את כל שלבי הרישוי והביצוע- החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת מידע, הגשת בקשה להיתר בנייה, הנפקת היתר הבנייה וניהול ובקרה של שלבי הביצוע
הפורום הוקם כחלק מהסטודיו המחקרי של מנהל התכנון
ממנהל הפורום - אדר' ארז בן אליעזר , אדר' עמוס דר ואדר' מירב שניר renamed from הפורום הוקם כחלק מהסטודיו המחקרי של מנהל התכנון - IPLAN STUDIO במטרה ליצור שיח מעמיק ורחב בנושא האפשרויות להטמעת ה CIM ככלי יישומי לעולם התכנון
מנהל התכנון
ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה דרך אתר האינטרנט של הוועדה המקומית
לפני קליטת הבקשה תבוצע בדיקה בוועדה המקומית לכך שהבקשה כוללת מפת מדידה עדכנית, תצלומים של המגרש ופרטי המגרש את הבקשה מגיש עורך הבקשה באמצעות המערכת המקוונת לרישוי בנייה, רישוי זמין
הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ותמ"ל הוקמה ב-2014 על רקע המלצה של צוות "90 הימים", בתור כלי לריסון עליות מחירי הדיור מערכת 'רישוי זמין' מתממשקת לגופים ולרשויות, כגון הוועדות המקומית, גורמים מוסרי מידע רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד , למבא"ת, , רשם המהנדסים וה, רשם ההנדסאים, שרת התשלומים ל וגופים נוספים

מנהל התכנון

מתחת לממשלה פועל מנהל התכנון.

19
מצגת אדריכל שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים
הצפייה בפורום פתוחה לציבור הרחב
הפורום הוקם כחלק מהסטודיו המחקרי של מנהל התכנון
תכנית הפעולה המקודמת בעקבות התכנית על ידי מנהל התכנון היא תכנית ארוכת טווח, מתוך ראייה אינטגרטיבית המבוססת ככל האפשר על מדיניות התכנון הארצית, בדגש על תנאי דיור איכותיים, נגישות להזדמנויות תוך ייעול השימוש במשאב הקרקע
הפורום הוקם כחלק מהסטודיו המחקרי של מנהל התכנון
רגולציה, חוקים ותקנות בתחום התכנון ורישוי הבנייה המטרה העיקרית של האגף לרגולציה במחלקת רישוי ובנייה במנהל התכנון היא ליווי, תמיכה וסיוע לוועדות המקומיות בעבודה המקצועית שלהן