באתר זה, "מידה טובה בפרשה", כוונתנו להוסיף זווית ייחודית וחשובה מאין כמותה משה מקבל את הלוחות - מרק שגאל - 1960-1966 , ניס צרפ ת מאמרים ודברי תורה לפרשת דברים - בפרשה מופיע הביטוי "התורה" במאמר נסקור את הופעת הביטוי בחומשים השונים ובהתפתחות הביטוי בחמש דברים
בכך רמז, שכוחו שלו, של בלעם, הוא בהיותו קוסם ומכשף, ואולם הקסמים והכשפים אינם חלים על עם-ישראל תשובה אחרת היא שמשה הגיע לנקודה שבה עוד תפילה אחת וה' היה "מתרצה" ומאפשר לו להיכנס לארץ ישראל

פרשת השבוע

משה רבנו, שבפרשת שמות מתאר את עצמו ככבד פה וכבד לשון מפליא ביכולת נאומיו.

16
פרשת בלק לילדים
התשובה היתה שמכיוון שאביהן מת בלי להשאיר בנים אחריו — תירשנה הן את הנחלה בתוך שבט מנשה, ושתנשאנה רק לאנשים משבט מנשה כדי לשמור על נחלת אביהן בתוך השבט
עגלונת
הנחלות התחלקו לפי הזכרים שרי העשרות ראו כי זו שאלה מורכבת בדיני נחלות, לכן שלחו אותן לדיינים הגדולים מהם — שרי החמישים
פרשת השבוע
אנו מתמקדים במידות הטובות, בתכונות הטובות, ובערכים המופיעים בכל פרשה גם גילו של אהרון מפורט אולם את הגיל אנו יכולים לחשב שכן גילו בעת יציאת מצרים כבר הוזכר בספר שמות
ספר דברים מורכב מנאומים ארוכים של משה פרשת מטות - שלל מדין מובא כקורבן למשכן

עגלונת

מההתנהגות המכבדת של הדיינים זה לזה, נלמד גם אנחנו לנהוג בכבוד כלפי הגדולים ממנו, ותמיד לכבד אותם ולשאול לדעתם לפני שאנו עונים תשובה.

18
פרשת השבוע
גם אני רוצה להיות מיוחד
פרשת השבוע במשפחה
פרשת בלק לילדים
בבוקר מודיע בלעם למשלחת, כי על פי ציווי ה' אינו יכול ללכת עמהם בתיאור הסיפורים הבדלים משמעותיים ועמדנו על חלקם במאמרנו לעיל
דבר המתאים לדורנו דור עקבתא דמשיחא שבו הילדים חריפים ופקחים ומתעניינים ומבינים אף בצפונות התורה עיר המקלט אינה נותנת הגנה באופן אוטומטי, רוצח במזיד הנמלט לעיר מקלט מוצא משם בעל כורחו

פרשי השבוע

ההפטרות לקוחות כולן מקובץ נבואות הנחמה שבספר ישעיהו, החל מפרק מ´.

7
פרשת השבוע
את הפסוק הזה מפרש רש"י כך: "עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, אשר תיגלה חיבתן לעין כול, שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו, ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת
פרשת השבוע לילדים פנחס
מה היית בוחר מהקטלוג הזה? הוא אומר לו כי האתון הצילה אותו ממוות, ועתה עליו להישמר ולדעת כי שליחותו תתבצע רק על-פי הנחיות ה'
פרשת השבוע לילדים פנחס
משה נואם בפני בני ישראל - תחריט עץ מאת הנרי פליקס עמנואל פיליפוטו - Henri Félix Emmanuel Philippoteaux מאמרים ודברי תורה לפרשת מטות - המאמר עוסק בהופעתם של שני המנהיגים העתידיים של עם ישראל יהושע בן-נון ואלעזר הכהן הגדול