פתיחת דף המשתמש יש לוודא שנמצאים בתוך החשבון הציבו ב את התבנית הבאה העתיקו את הטקסט והדביקו לראש דף המשתמש : {{משתמש סטודנט כותב}} בתפקיד הדיקן הראשון שימש פרופ' עד שנת 2002
האחרת, שכל קורס אקדמי עוסק בעשרות מושגים, רעיונות, אישים או אירועים הראויים לסיקור רציני במסגרת האנציקלופדיה

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

הספר מוטמע בקורסים אקדמיים ב וב.

10
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
בית הספר ללימודי תעודה
תכנית הלימודים של מסלול לימודי תואר שני ממשיכה את תכנית הלימודים של התואר הראשון ומעמיקה בתחום מבוקש זה
יהודה ליברמן
כתבו בשפה פשוטה, תקנית ומדויקת
הפתיח צריך להיות תמציתי ולהתמקד בעיקר
כדי לסייע לכם הקמנו את דף ובו הנחיות ואפשרויות לסיוע לכן אין סיכום נלווה "אוניברסלי" שמתאים לכל צורך, ומחבר הסיכום אינו מחויב לצרכיכם

ויקיפדיה:עבודות ויקידמיות/המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

לכן הכוונה אינה שתכתבו את כל מה שנאמר בפסק הדין בפחות מילים, אלא שתבררו את העיקר מן הטפל.

בית הספר ללימודי תעודה
תפקידכם "לתווך" ולהסביר את פסק הדין לקורא שאינו מומחה, לא לחזור עליו
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
בית המשפט צריך היה לעשות זאת, אתם - לא
יהודה ליברמן
מעבר למסלולי הלימוד השונים של המכללה, מוצעת לסטודנטים ולבוגרים יחידה להכוון תעסוקתי, המסייעת להם למצוא משרות שונות הן במהלך תקופת הלימודים והן לאחר סיומם