שמו של היישוב הוא על שמו של שהיה מראשי ונהרג בהתפוצצות שהחדירו ערבים לשטח ב האישור להפיכת הקיבוץ ניתן למרות התנגדות , בגלל הוצאות הבינוי הכרוכות בשינוי, בגלל היות המקום יישוב ספר
בשנת קלט היישוב 28 משפחות שפונו במסגרת מהיישוב שהיה בצפון

תלמי יפה

מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; תַּלְמֵי יָפֶה הוא ב, ליד ה , המשתייך ל.

22
תלמי יפה
תלמי יפה
תלמי יפה

תלמי יפה

.

תלמי יפה
תלמי יפה
תלמי יפה

תלמי יפה

.

4
תלמי יפה
תלמי יפה
תלמי יפה