שתה את המים שכיבו את האש שאלה 17 מתי נחגג חג הפסח הראשון? עוד שניים לפחות בהגדה, אם לא מצאתם כאן, נגיע בהמשך
גם ביציאה ממצרים כתוב: "וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה" שמות יב מ שם הוא אביהם של כל בני עבר

מספר סיפורים

תבן זרקו אותנו ליאור תינוקות.

12
חידון פסח
אחרי כורך, מרור, מוציא מצה
חידון פסח
טפסריו מזל חודש ניסן טלה אחד מהחכמים שהיה בין חבורת החכמים שהיו מסובים בבני ברק עד הבוקר רבי טרפון מתחילים להתפלל עליו ולבקש אותו מפסח טל החרוסת מזכירה לנו אותו טיט י מסמל את חציית המצה התיכונה
חידון פסח
ואם נחזור במקצת על חידוני השנים שעברו
כריך מחרוסת עם אגוזים וצימוקים - כפי שנהג לאכול שמאי בזמן שבית המקדש היה קיים למשמעות היסטורית ולאומית — יציאת מצרים למשמעות חברתית — מתנות לאביונים למשמעות חקלאית — חג האביב שאלה 3 השם חג האביב קשור למשמעות דתית — קריאת ההגדה למשמעות היסטורית — יציאת מצרים למשמעות חברתית — הפיכה לעם למשמעות חקלאית — קציר השעורים הראשון שאלה 4 רבן גמליאל אומר: כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן: זבח, פסח וכרפס מצה, זרוע, מרור פסח, מצה ומרור חרוסת, זרוע, מרור שאלה 5 פסח חל בתאריך ט"ו בניסן ז' בניסן ח' בניסן א' בניסן שאלה 6 קמחא דפסחא הוא קמח מיוחד שממנו מכינים מצה שמורה תרומה ודאגה לנצרכים כדי שיוכלו ליהנות מסעודת חג כהלכתה הסימן על המזוזות המסמל את בתי היהודים בזמן מכות מצרים הקמח שלא כשר לאפיית מצות בפסח שאלה 7 מי משתתף בקריאת ההגדה האב בלבד "למען תזכור את צאתך לארץ מצרים"
מהו החג ומה הן המעלות? כריך ממרור ומצה שאוכלים עם שתיית הכוס השנייה זכר לכריכים שאסור לאכול בפסח הרב אביה אלבה הרב שמואל אלירז הרב חיים קן הרב ירמי טאוב, אותן החידות , ערך הרב אביה אלבה, ניסן תשע"ב הרב ירמי טאוב החידות הנ"ל הרב אביה אלבה ניסן תשע"ב הרב מוטי ורהפטיג צבי האריס תשס"ו הרב דוד יפה, שאלות על קיצור סימני הסדר של צבי האריס - כל סימן על דף נפרד הרב דוד יפה ערך, על קיצור סימני הסדר של צבי האריס ניתן לניילן וכל תלמיד יוכל להניח לפניו בליל הסדר הרב דוד יפה ערך, על קיצור סימני הסדר של צבי האריס הרב דוד יפה הרב דוד יפה ערכה מיכל אביטבול, בי"ס רמת מודיעים דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור הרב עמירם אלבה הרב יורם כהן אור הרב יורם כהן אור מתוך סדנא להורים איך לנהל הסדר עבור הילדים הרב אלישע פלס מתוך סדנא להורים איך לנהל הסדר עבור הילדים הרב אלישע פלס אתר דעת פירושים וללימוד הרב יורם כהן אור סיפור יציאת מצרים בחמישה חלקים עם הטקסט ושאלות, הרב חנניה מלכה

חידון פסח

בעט בכלב שנשך את החתול.

15
חידון פסח
כל התשובות נכונות כדי שנזכור לא לפגוע באחרים כדי שנזכור לא לשלול את חירותם של אחרים
חידון פסח כיתה ו
הלוח העברי ניסן ופסח באתר רבני בתי הספר
כלב נטבל במי מלח כבר בהתחלה
שפרעה ביקש לעקור את הכל ולבן גזר רק על הזכרים תשובה: אחד הבנים הוא חכם, והטלפון - חכם
בני ברק מאכל בקערת הסדר אשר מסמל את קרבן החגיגה בפסח שעשועים לפסח פסח הוא חג שכולו קושיות ושאלות

חידון

כדי שנזכור שתמיד אפשר להשתחרר ממצבים קשים.

חידון פסח
שאלה 12 מתי חובה עלינו לאכול מצה? האם יש גם משיח בהגדה? חד גדיא מה מבקשים מהקב"ה שישפוך על הגויים? חמתך אסור לראות אותו ואסור שיהיה ברשותנו בפסח חמץ ההיפך מעבדות חירות אחד מהארבעה בנים חכם אחת ממכות מצרים חושך חמישה- מי יודע? היא: סופה הוא: ילד ראשון
הלוח העברי ניסן ופסח באתר רבני בתי הספר
ראה רש"י שמות יב מ
חידון פסח כיתה ו
כוכביא משותף לקערת וליל הסדר ולפורים במגילה כרפס עומד מובטל ולא משתמשים בו בליל הסדר ויש נוהגים להשתמש בו כוס של אליהו הסנדוויץ' של ליל הסדר , מסימני הסדר כורך אחד עשר- מי יודע? תבשילין מי שתה את המים בחד גדיא? דוגמא: הוא: בו הסתתרה אחותו של משה היא: מזג אוויר קשה תשובה:הוא: סוף