ברוב עמודי הגמרא הוקצה עמוד אחד לביאור, כשהוא מובא לצידה של הגמרא, ומשמש את הלומד להבנתו ובהירותו, עד שיהיו דברי הגמרא כ'מונחים בקופסתו' To contact me for any reason please send me an email to tkuzmic at gmail dot com
EUdict European dictionary is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe החברה תמכה ב ספרדיים שהורו בעברית, וחברי הוועד העניקו פרסים לילדים שהתקדמו מאוד בלימודיהם

Zephaniah 3:9 Hebrew Text Analysis

For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

9
high level language; (מחשבים) שפה עילית, שפת תכנות שהוראותיה כתובות בשפה ברורה הדומה לשפת בני אדם (ומתורגמות לשפת מכונה)
Esperanto is only partially translated
תלמוד בבלי שפה ברורה כז' כרכים עוז והדר
מקצוענים בעלי שם התאימו בין השורות והמילים, וקבעו את גודל האותיות במיוחד כדי לאפשר לימוד ממושך תוך שמירה על נוחות הקריאה ובריאות העין, כך גם הכתב הנבחר הוא הקריא והברור ביותר
שפה ברורה
בסוף 1889 החליטה החברה על ייסוד "ועד ספרות", במטרה להדפיס ספרים ובהם מילים בסיסיות מחיי היום יום, וספרי קריאה
החברה זכתה לתמיכתו של , אולם כיוון שכוחו ירד, תמיכתו לא עזרה בצעד ראשון שכרה החברה נשים דוברות עברית במטרה שתלמדנה את הנשים והבנות היהודיות , ו ב
Claus German , Vangelis Katsoulas Greek , Roberto Marchesi Italian , Robin van der Vliet Esperanto , Reno Rake Indonesian , Nahuel Rodríguez Spanish , Gao Pan Chinese , Hoài Sang Lăng Vietnamese EUdict is online since May 9, 2005 and EnglishCroatian dictionary on tkuzmic מטרתה הייתה ב ולחבר בין יושבי הארץ ה וה בעזרת שפה אחת

תלמוד בבלי שפה ברורה כז' כרכים עוז והדר

Returns Our policy lasts 30 days.

15
קטגוריה:צפניה ג ט
Parallel Verses "For then I will give to the peoples purified lips, That all of them may call on the name of the LORD, To serve Him shoulder to shoulder
high level language; (מחשבים) שפה עילית, שפת תכנות שהוראותיה כתובות בשפה ברורה הדומה לשפת בני אדם (ומתורגמות לשפת מכונה)
Seasonal Products: All seasonal products may not be returned however, may be exchanged beginning three 3 days prior to the nearest Yom Tov
Zephaniah 3:9 Hebrew Text Analysis
כל אלה השפיעו על פעילות החברה והובילו לצמצומה