יחד עם זאת, יש אנשים שלא יודעים את יום הולדתם המדויק, לרוב בשל חוסר תיעוד שנהוג במדינת המולדת Introduction to Finite Mathematics First ed
אתם יודעים שבאחת המעטפות יש סכום כסף כפול מאשר במעטפה השנייה הטעות היא בכך שיש הרבה מקרים שבהם הקובייה הראשונה אכן תיפול על 6, אבל השנייה לא, ויש הרבה מקרים שבהם הקובייה השנייה תיפול על 6, אבל הראשונה לא

יום הולדת

ב התופעה נפוצה עוד יותר.

12
פרדוקס
הסופר הציג לפעמים את תאריך לידתו כ, אף שנולד ב, כנראה כדי ליצור סמליות סביב תאריך לידתו
יום הולדת
משפט זה שקול לוגית ל"משפט זה אינו אמת" ולכן זוהי הכללה מסוימת של פרדוקס השקרן לעולם שבו המשפטים ניתנים למיון לעוד קטגוריות מלבד "אמת" ו"שקר"
פרדוקס
חלק ממי שלא תועד תאריך הולדתם במדינה שבו נולדו ו, למשל עולי , קיבלו תאריך הולדת גנרי במשרד הפנים, לרוב הראשון בחודש הראשון ועם שנה לפי גילם המשוער
הבהיר זאת פרופ' : הפאראדוכסים הם מן הסימנים המובהקים של הקשיים המושגיים ושל המבוכות הלוגיות אצל הבנות נחגג יום ההולדת ה-18 שלהם ואצל בנים ביום ההולדת ה-21
הגרסה הפשוטה יותר היא סתם מטומטמת; יש בה כשל בסיסי שתכף אסביר, ולכן הפתרון במקרה שלה מיידי In a group of 23 people, the probability of a shared birthday exceeds 50%, while a group of 70 has a 99

פרדוקס

The generic results can be derived using the same arguments given above.

22
יום הולדת
אם תרצו, אתם מוזמנים לתת טיפ:
פרדוקס המעטפות
כמקובל, יש לך את כתב הסתר והכתב הגלוי ואתה מנסה לגלות את המפתח
שיחה:פרדוקס יום ההולדת
הרעיון הוא כזה: הערכים שיוכנסו למעטפות יהיו חזקות של 10
ראשית, התאריכים ו קיימים רק בחלק מהשנים, שכן חודשים אלו הם לפעמים בני 29 ימים ולפעמים בני 30 ימים המשמעות המקורית היא דבר שבמחשבה ראשונה נראה חסר מובן או בלתי אפשרי, אך לאחר עיון מעמיק מתברר שהוא נכון
יש המפרשים את ידיעתו של יוסף שהדבר יקרה "בעוד שלושת ימים" בכך שידע מתי יהיה יום הולדתו של פרעה, שבו הוא נוהג לשפוט את עבדיו לימדתי את הנושא הזה לא מזמן בשני הקשרים רחוקים מאד: דגימה סטטיסטית ופירוק לגורמים ראשוניים

שיחה:פרדוקס יום ההולדת

באופן כללי ניתן להגדיר את הפרדוקס כמושג או טענה, אשר הסיבה לאמיתותם הופכת בסופו של דבר להיות הסיבה להפרכתם, וחוזר חלילה.

21
יום הולדת
It is easier to first calculate the probability p n that all n birthdays are different
Birthday problem
By the , the probability reaches 100% when the number of people reaches 367, since there are only 366 possible birthdays, including
פרדוקס המעטפות
אנחנו לא מדברים על אף אירוע ספציפי אלא בודקים כמה קומבינציות, או אירועים מתאימים, עונים לדרישה לכולם תאריכי לידה שונים - מתוך כלל האירועים האפשריים