במקרים אלה מלבד הפעולות הישירות שהוא רשאי לנקוט נגד מתן צו עיכוב יציאה מהארץ, עליו לנקוט באיחור את ההליכים שאותם נדרש חייב לנקוט עם פתיחת התיק

דוגמא לבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ שהוטל בתיק הוצאה לפועל

הדבר נכון ביתר שאת משעה שנקבע בהחלטה מיום 22.

9
עיכוב יציאה מן הארץ
החייב טוען כי הוא עומד בצו התשלומים באמצעות קיזוז בכל חודש מקצבה
בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות
את פניית הבירור ניתן לבצע דרך משרדנו, לצורך כך יידרש ייפוי כוח וצילום תעודת זהות
עיכוב יציאה מן הארץ
״ השופט זגורי מסכים עם תפיסה זו, ברם הדבר תלוי מאוד בגילאי הקטינים ובטיב הקשר שלהם עם שני ההורים
מעבר לתקופת שחרורו על תנאי , ביניהן : איסור יציאה מהארץ , איסור יצירת קשר עם אזרחים זרים , איסור מתן וקבע כי יש לערוך איזון בין האינטרסים וכי האיזון הראוי הוא שיש לבטל את צו עיכוב ביציאה מן הארץ ולאפשר לחייב לבקר את סבו וסבתו, בתוספת תשלום לקופת הפש"ר והמצאת כתב ערבות
בנסיבות אלה, משמוטלת על החייב הגבלה לצאת מן הארץ, אין מדובר בחשש כי החייב לא ישוב ארצה, אלא בהגבלה עונשית בנסיבות בהן החייב לא פורע את חובו במלואו שעה שעסקינן בחוב מזונות בפני ערעור על החלטת כבוד הרשמת הוצאה לפועל יעל ממן שניתנה ביום 06

בדיקת עיכוב יציאה מהארץ

המבקשת זומנה לדיון לבית משפט לענייני משפחה בנוי יורק ליום 13.

24
צו עיכוב יציאה מהארץ: מהן הסיבות להוצאתו? לרנר
פעמים רבות החייב לא מקבל על כך הודעה ונתקל בזה בפעם הראשונה רק בשדה התעופה כאשר הוא לקראת יציאה קצרה או ארוכה לחו"ל במקרים אחרים, מוטל צו עיכוב יציאה אוטומטי כנגד חייב מוגבל באמצעים וחייב בהליכי פשיטת רגל
צו עיכוב יציאה מהארץ: מהן הסיבות להוצאתו? לרנר
החייב ביקש לצאת לחופשה של שמונה ימים יחד עם בן דודו שיסע איתו ויממן את עלות החופשה
צו עיכוב יציאה מהארץ דחוף ביותר
צו התשלומים בתיק עומד למעשה על 0 ומאפשר לחייב לזלזל בלשכת ההוצאה לפועל ובחובתו החוקית המוסרית והערכית של החייב לזון את ילדיו בניגוד לטענת החייב כי הוא עומד בצו התשלומים בתיק