מצד שני, לפני שהבחינה תעבור לעיונו של בודק שלישי ייבחנו שתי ההערכות הקודמות שניתנו, ורק אם קיים ביניהן פער מהותי תאושר העברה להערכה של בודק בכיר ב- HIGH Q התרגולים מאפשרים חזרה על החומר שנלמד בכיתה ומתן מענה על שאלות שעולות בעת תרגול בבית
הדגמה של חישוב הציונים מופיעה כל תלמיד נידון באופן אישי ע"י הצוות הפדגוגי המקצועי של התכנית

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

יש לציין כי עבור נבחנים אינטרניים, תהליך הערעור נעשה מול רכז הבחינות או המורים בבית הספר.

2
מתי אמורים לקבל ציוני בגרויות קיץ 2020?
האם אפשר לעיין במחברת הבחינה במסגרת הערעור? האם יש הבדל בין שלוחות התכנית בארץ? לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים
השלמת בגרויות, שיפור בגרות
הפקולטות המבוקשות דורשות ציוני התאמה גבוהים, ורבים מהמבקשים להתקבל אליהן נדרשים לשפר את ציוני הבגרות
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
אם תחליטו לגשת לבחינות במועד חורף תוכלו להקדים את הרישום, להשלים את הבגרות ולהתחיל ללמוד כבר בשנת הלימודים החדשה בחודש אוקטובר
אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, אנו ממליצים לעשות זאת ב באתר הציונים בכל אחד משלושת תחומי הבחינה — חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית
תלמידים אינטרניים מקבלים את הסיסמה מבית הספר שלהם, או לחלופין יכולים לפנות למרכזי הבגרויות במוסד הלימוד ולבקש לקבל אותה תעודת הבגרות של נבחן אקסטרני מכילה רק מקצועות חיצוניים לעומת תעודת בגרות אינטרנית הכוללת גם ציונים פנימיים, כמו חינוך גופני

השלמת בגרויות, שיפור בגרות

בציון בדגש מילולי משקלו של הציון בתחום החשיבה המילולית הוא פי שלושה ממשקל כל אחד מן הציונים האחרים.

20
מועדי פסיכומטרי 2021
מתי מתחילים מועדי הבחינות בחורף ובקיץ? כפי שכתבנו, יש שני מועדים בקיץ — על פי רוב מועד א' יהיה בחודש מאי ומועד ב' בחודש יולי
ערעור ציוני בגרות
חוגי לימוד מסוימים קובעים גם סף קבלה מינימלי, כדי להבטיח שהמתקבלים לחוג הם בעלי יכולת אקדמית מתאימה
ציוני בגרות
מה משמעות המילה "חשד" שמופיעה במקום הציון? מכאן עולה שהשאלה העיקרית שצריכה לעמוד לנגד עיני הנבחן בבואו לבחור את מועד הבחינה היא מתי נוח לו ביותר להיבחן