באמצעות הפעילויות המוצעות ילמדו התלמידים מהו תפריט מגוון ומאוזן, יכירו קבוצות מזון שונות וכיצד אפשר לצרוך מוצרי מזון באופן בריא ומחושב על פי פירוט רכיביו ותאריך תפוגה, ילמדו על חשיבות שימור המזון ויאמצו כללי תזונה בריאה והרגלי שתיית מים עם זאת , בית הספר רשאי לבקש רק מהורי התלמידים הסובלים מלקויות בריאות ממחלות כרוניות , אשר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי, אישור מיוחד מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית, כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד
זה חלק ממכלול של פעולות שאנו עושים על מנת להשיב את השגרה ככל שניתן״ מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "אנו ממשיכים בהכנות להחזרת מערכת החינוך לשגרה, והבוקר אנחנו יוצאים עם טופס הצהרת בריאות מקוון שיעלה בכל מערכות הניהול של מוסדות החינוך Value : '' }} {{ item

חוזרי מנכ''ל

אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.

12
חוזרי מנכ''ל
עד עתה נדרשו תלמידי כיתות א,ב,ג,יא ו-יב וכן תלמידי החינוך המיוחד שפתחו את לימודיהם, להגיע מדי יום אל בית הספר עם טופס הצהרת בריאות חתום באופן ידני בלבד
הצהרת בריאות יומית גם דיגיטלית
Value : '' }} {{ item
הצהרת בריאות
ההכרזה על מרחבים אלו תהיה באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו
מידע זה ישמש את הצוותים להיערכות מותאמת במקרים שבהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל בעיות בריאות של התלמידים הכניסה לטופס המקוון תעשה באמצעות אחת מ- 18 תוכנות הניהול של בית הספר, שאושרו זה מכבר על ידי משרד החינוך הרשימה מופיעה פה מטה
אני מוסרת הצהרה זו מרצוני החופשי ולאחר שהבינותי את תוכנה והבעתי את הסכמתי אליה האם בריא לאכול דגני בוקר לארוחת בוקר?

התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)

מומלץ כי צוות בית הספר יתייעץ עם צוות הבריאות בעניין.

24
בריאות, מזון ותזונה
אם המוסד החינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן
הצהרת בריאות יומית גם דיגיטלית
המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו
התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)
הצהרת הבריאות היומית היא חלק מצו הבריאות ומהווה התחייבות מצד ההורה כי הילדה או הילד שלהם עומדים בתנאי הבריאות הנדרשים, לפיהם הם מדדו להם חום שאינו עולה על 38 מעלות, אין להם קשיי נשימה ושיעול והם לא נחשף ב- 14 הימים האחרונים לחולה מאומת
כמו כן ידוע לי שהפעילות מבוטחת בצד ג' תנאים אלה חלים גם על עובדי ההוראה
האם צנים משמין פחות מלחם? ההורה או עובד ההוראה יוכלו להיכנס אל אחת מהמערכות ולקבל שם מידע מסודר אודות אופן מילוי הטופס יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד ולהוסיף בכותרת את לוגו המוסד החינוכי או את שמו הרשמי

חוזרי מנכ''ל

אנחנו רואים חשיבות רבה בשירותים המקוונים ובכוונתנו להמשיך ולהנגיש אותם באופן מזמין וידידותי" îñôø äôìàôåï ùîöåéï îéåòã ìùéîåù ùì àðùé ú÷ùåøú áìáã.

20
הצהרת בריאות
× לכבוד: עיריית תל אביב - יפו 1
בריאות, מזון ותזונה
כידוע לי, כל האחריות לנזקים שיגרמו לי עקב שינוי במצבי הבריאותי בעת פעילות ספורט מטעם העירייה תחול עלי בלבד והעירייה לא תישא באחריות לנזקים
הצהרת בריאות
למידע זה על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד