לאחר שבמשך הלילה הנשמה עלתה למרומים כדי לשאוב כוחות חדשים, היא שבה חדשה ורעננה לקראת משימת היום הבא לאחר כל המחקרים, פרופ' מק'מרון הגיעה למסקנה, שההתעלפויות נגרמות כתוצאה מן המעבר החד שבין שכיבה לעמידה
הנאום זכה למחיאות כפיים ולתגובות נלהבות מודֶה 1 אֲנִי 2 לְפָנֶיךָ 3 מֶלֶךְ 4 חַי 5 וְקַיָם 6 שֶהֶחֱזַרְתָ 7 בִי 8 נִשְמָתִי 9 בְחֶמְלָה 10 רַבָה 11 אֱמונָתֶךָ 12

נאמן למקור: על התפילה: מודה אני

ואז קם פרופסור יהודי, שומר מצוות, וביקש את רשות הדיבור וכך אמר: אצלנו היהודים יש מנהג עתיק, לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם, על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים.

16
מודה אני
ומה שבאנו לבאר ברכת "מודה אני", הנאמרת בהשכמה, "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך"
מודה אני לפניך
אבל הקב"ה, מפקידין בידו בלויין ושחוקין, והוא מחזירן חדשים
מילים לשיר מודה אני
ואין צריך לזה נטילת ידים, כי אפילו יהיו ידיו מטונפות אין חשש כיון שאינו מזכיר לא שם ולא כנוי
רבי שניאור זלמן מלאדי 6 עולת ראי"ה בְּחֶמְלָה-ברחמים, מפני שמצד הדין לא היה צריך להחזירה
הנאום זכה למחיאות כפיים ולתגובות נלהבות מלבי"ם,תהילים י, טז חַי-מקור החיים, אוצר שפעת החיים כולם, החיים המוחלטים, אשר אי אפשר לסמנם בשום סימון של חיים מורגלים

תפילה

אמר ר' אלכסנדרי: בשר ודם, מפקידין בידו חדשים, ושוהין אצלו, והוא מחזירן בלויים וישנים.

מודה אני
סימוכין לתפיסה זו יש בפסוק "בידך אפקיד רוחי" , שעליו מסתמך הפיוט - "בידו אפקיד רוחי, בעת אישן ואעירה
תפילה
היא אמרה, שלוקח לדם 12 שניות, להגיע מן הרגליים אל המוח
מודה אני
יש בה 12 מילים, ואורך לומר אותה, לאט ובכוונה, שתים עשרה שניות… בדיוק שתים עשרה שניות
היא הציעה לכל אדם, גם אם אינו נוטה להתעלף, שלאחר קומו משנתו ישב על המיטה, יספור לאט עד 12 ורק אז יקום ר' שמעון בשם ר' סימון אומר: ממה שאתה מחדשינו לבקרים, אנו מאמינים ומכירין שאתה מחזיר לנו נשמותינו לתחיית המתים
פרופסורית אחת מצטיינת בתחום הנוירולוגיה, נשאה נאום ארוך, שבו פירטה את תוצאות המחקר רב השנים שערכה בסוגיה זו ותיבת "בחמלה" יהיה באתנחתא, ו"רבה אמונתך" בלי הפסק

מודה אני לפניך

ואז קם פרופסור יהודי, שומר מצוות, וביקש את רשות הדיבור.

7
מודה אני
כמה רעש כמה רגשות ומה אדם ככל אדם בים של זכרונות ומנסה בשארית של הכוחות להיות או להיות מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך כמה קושי כמה שאלות אני צועק בקול גדול שמישהו ישמע ומתפלל ואז מביע משאלה עוד יכול להיות מודה אני
תפילה
יש לנו מנהג עתיק, בן אלפי שנים, לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם, על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים
מודה אני