דגם מוניציפלי דו-רובדי זה נבנה במסגרת מדיניות משרד הפנים, לאחד רשויות מהלך זה התבסס על פעולות הייעול המעמיקות שננקטו בשנים 2004—2006 ותוכניות הפיתוח רבות המתבצעות בעיר, אשר יצרו דעה חיובית על העירייה בקהילה העסקית והממשלתית
אימוץ מדיניות זו של שלטון מקומי דו-רובדי, בדומה ל דהיום המכילות מספר ועדים מקומיים, קיבל ביטוי מוחשי ב במסגרתה הוצע להקים "עיריות אזוריות" המכילות ועדים מקומיים או ועדי רובע עירוני, תוך שמירת אופיו העצמאי של כל יישוב ויישוב להלן גרף התפתחות האוכלוסייה ביישוב: מתוך האוכלוסייה המאוחדת הנ"ל, אוכלוסייתה של העיר יהוד היא כ-22,600 תושבים ואילו אוכלוסייתה של נוה מונוסון היא כ-2,600 תושבים

Be happy, Do what you love worksheet

של במשך שנת היה 11,061 ש"ח ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח.

7
יהוד
היוזמה להקמת העירייה בשנת , נעוצה במדיניות להשיג חיסכון בעלויות השירותים המוניציפליים במרחב
יהוד
הדבר התבטא באישורי שרי האוצר והפנים למהלך ההנפקה וכן בהענקת דירוג "+A" לאיגרות החוב של העירייה על ידי חברת המידרוג "מעלות"
יהוד
לשם כך, במקום עיריית יהוד והמועצה המקומית נוה מונוסון, הוקמה עיריית-גג משותפת אף ששני היישובים אינם קשורים ביניהם ביום-יום ובתחילת התהליך הכוונה הייתה לאחד את נוה מונוסון עם , , ו הלכה למעשה, עיריית-הגג מתפקדת כעירייתה של העיר יהוד ואילו תושבי נוה מונוסון, אשר נהנים מעצמאות חברתית-קהילתית במסגרת בעלת מעמד סטטוטורי של , רוכשים ממנה שירותים מוניציפליים טיפול אדמיניסטרטיבי של החינוך הפורמלי, רווחה, תחזוקת היישוב, מינהל הנדסה וגזברות
העירייה החדשה החלה את דרכה בנקודת מוצא קשה, לאחר שירשה חובות של 200 מיליון ש"ח מעיריית יהוד ושל כ-7 מיליון ש"ח מהמועצה המקומית נוה אפריים לפי נתוני נכון לסוף , ליהוד-מונוסון דירוג של 8 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת

Be happy, Do what you love worksheet

קוצצו עשרות עובדים, מבנה העירייה שונה מן היסוד והעירייה השיגה איזון תפעולי במקביל להנהגת תוכניות פיתוח רחבות היקף אזור התעשייה - מבני הי-טק, תוכנית "לוגנו" לשיקום, חידוש ופיתוח לב יהוד ההיסטורית, פרויקט תמר בנוה מונוסון, מקב"ת גני יהודה והרחבת קריית הסביונים, פרויקט מגשימים, תוכנית אזור התעשייה והי-טק משולב עם בעקבות הפינוי הצפוי של בסיס חיל האוויר בצפון מתחם נתב"ג.

יהוד
מתוך הדירוג הכלכלי-חברתי המאוחד הנ"ל, הדירוג הכלכלי-חברתי של יהוד הוא גבוה-בינוני 7 מתוך 10 ואילו הדירוג הכלכלי-חברתי של נוה מונוסון הוא גבוה 9 מתוך 10
יהוד
יהוד

יהוד

.

26
יהוד
יהוד
Be happy, Do what you love worksheet