בשיחה עם , נכד אחותה של רחל, אמר אלטשולר שאין הוא סולח לעצמו על שלא טיפל ברחל בלובשטיין בימי מחלתה המקור המשותף של נשמותיהם היא נשמת בראשית של האדם הראשון, שנבראה דו-פרצופין בגן עדן, התפצלה בשל חטאיה ועתה שבים שני חלקיה להתאחד ולהשלים את דיוקן המשיח
למה יש ערך בכך שנשמת אשתו השניה של קארו היא זכרית? כך יוצא שהעליונים הם עניינים גברים הוא סיכן את עצמו ורכב בלילות לקיבוץ כדי להעביר את המידע ל, היישוב, ולקבל ממנו הוראות וכסף עבור הלוחמים, שעסקו בהברחת יהודים לארץ ישראל

מור אלטשולר

אלא שעל פי פיענוח דברי המגיד מגלה אלטשולר שמדובר באותה אישה, בעלת שתי נשמות.

16
הקורונה לא שינתה: אלטשולר שחם ומור בית השקעות מובילים בגמל
אלטשולר מפענחת את השם הזה בעזרת צופן א"ת-ב"ש כלומר חילופי אותיות על פי סדרן : א' היא ת', ב', היא ש' וכך הלאה
בית השקעות, בתי השקעות בישראל
הסברים פסיכולוגיסטים כאלה נראים לי רדודים מכדי שיקול רציני כאילו שתשוקות הומואירוטיות זקוקות לסיפורים על המשיח כדי להגשים את עצמן, ודאי במאה ה-16
בית השקעות, בתי השקעות בישראל
למקובלים בראשית העת החדשה למשל השל"ה הקדוש, ר' חיים ויטאל לא היתה הרי בעיה עם פניו המיסטיים של קארו, והם זיהו את היומן כאותנטי
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות
She is married and has two children, Avshalom and Hemdat התשואה דרכה במקום בשנה האחרונה בשקלול התשואות החיוביות שקופות הגמל לתגמולים רשמו במחצית השנייה של 2019, יחד עם התשואה השלילית בסיכומה של המחצית הראשונה של 2020, עולה כי התשואה הממוצעת של קופות הגמל לתגמולים ב-12 החודשים האחרונים עומדת על שיעור סמלי של מינוס 0

Mor Altshuler

זה מדכא למדי, אבל זה לא הכל.

הקורונה לא שינתה: אלטשולר שחם ומור בית השקעות מובילים בגמל
אלטשולר נעזרת בכתב יד נדיר שבו כתוב שנשותיו של קארו הן "כפולות" כדי להסיק שבאשתו השנייה שכנו שתי נשמות
הקורונה לא שינתה: אלטשולר שחם ומור בית השקעות מובילים בגמל
ורבלובסקי מסיק מזה, אף אם לא בטוח בעצמו, שייתכן שקארו היה נשוי לשתי נשים בו זמנית
בית השקעות, בתי השקעות בישראל
גם אצל ר' חיים ויטאל ניפגש בה