בפוסט היום נעסוק רק בצד המקורות של קבוצת דלק ונתמקד בטבלה רק באירועים שאמורים להתרחש בשנת 2021 והוסיף: "מעמדה של ישראל צפוי להשתדרג למדינה מפותחת לפני סוף 2009"
בנוסף, ילין בוחנים כניסה לתחום הפנסיה, שנמצא בצמיחה מואצת, וגם זה יכול להיות מנוע צמיחה אפקטיבי לשנים הקרובות אנו מאמינים כי דלק נדל"ן תמשיך לפעול לחזק את נזילותה ומציאת פתרונות למצב השווקים העולמי במסגרת פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובעולם"

התמח של קבוצת דלק 2021

אבל היא עדיין נסחרת בתמחור אטרקטיבי — מכפיל 6.

29
קבוצת דלק החליטה להשקיע עד 218 מיליון דולרים ברכישת מניות נובל אנרג'י האמריקנית
רק בשלושה מהם נמצאו סימנים, או הערכות לאפשרות הפקה מסחרית
דירקטוריון קבוצת דלק החליט: מניות 'דלק יחולקו למחזיקי מניות קבוצת דלק
חוגג, שהוא גם הבעלים של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, ביצע את ההשקעה באמצעות חברה פרטית שבבעלותו, כהשקעה פיננסית לטווח בינוני־ארוך
משה חוגג רכש בהנפקת קבוצת דלק מניות ב־25
המחיר בעסקה מגלם תשואה של 10% נטו
לדברי קבוצת דלק, ההצעה החדשה טומנת בחובה יתרונות משמעותיים לה ולמחזיקי ניירות הערך שלה עם זאת, הרוכשים בהנפקה קיבלו גם אופציות, וכשמשקללים אותן הם כבר מרווחים מעט על השקעתם
הגיוס הבא לפי המתווה אמור להתבצע בדצמבר, והיקפו אמור לעמוד על 150 מיליון שקל, והיתרה, 50 מיליון שקל, באפריל המהלך עתיד לצאת אל הפועל עד סוף חודש פברואר ובקבוצת דלק מצפים כי הוא יוביל להצפת ערך לאיתקה, שתיסחר בבורסה הראשית של לונדון

קבוצת דלק החליטה להשקיע עד 218 מיליון דולרים ברכישת מניות נובל אנרג'י האמריקנית

ההלוואה היא non-recourse, באופן שהבטוחה היחידה למימון הבנקאי, ככל שילקח, היא מניות נובל שיירכשו.

20
20 מניות מומלצות ל
גורל דומה היה מנת חלקה של חברת בלוק TV
מניית קבוצת דלק זינקה ב
מדובר בסכום מצטבר של 289 מיליון שקל שמהווה כ-11% מהמקורות שקבוצת דלק מצפה לייצר במהלך השנה כולה
20 מניות מומלצות ל
אחרי שנים של קיפאון בהכנסות, ב-2020 עברה החברה לצמיחה ובשני הרבעונים האחרונים היא הציגה הכנסות של כ-140 מיליון שקלים עם רווח נקי של כ-15 מיליון שקלים