אפשר לזהות דרך כיסוי האוריינטציות את כל האוריינטציות האפשריות של היריעה
ניתן לראות בכדור הארץ מגנט עצום, שקטביו בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי הם משמשים כדי להראות את כיוון התנועה, שדה הנוכחי

כלל יד ימין

אבל, אם נסגור מעגל חשמלי עם המוט יגרום הכא"מ המושרה להזרמת זרם מושרה במעגל החשמלי.

21
כלל יד ימין
התייל השני נמצא כעת בתוך שדה מגנטי שכיוונו x, ולכן לפי חוקי הפיזיקה "כלל יד ימין" הוא ימשך שמאלה, כלומר לכיוון התייל הראשון
שיחה:כלל יד ימין
משמעות המשוואה השנייה, היא ששדות מגנטים סטציונרים נוצרים מזרמים חשמליים וכיוון השדה הוא מסביב לכיוון התנועה של הזרם
אוריינטציה (מתמטיקה)
גם בתורות האוריינטציה באה לידי ביטוי
אוריינטציה על ה המקרה הרב ממדי גם על יריעות רב ממדיות ניתן לעיתים להגדיר אוריינטציה בדרך זאת נקבל שבאזור שבין כל שתי כריכות סמוכות נוצרים שני שדות מגנטיים מנוגדי כיוון המבטלים אחד את השני
אולם, אם נתבונן ביריעה קומפקטית מממד אפס מכוונת, נראה כי ניתן להגדיר אינווריאנט נוסף: "המספר המכוון" של הנקודות ביריעה האם ויקי האנגלית היא חזות הכל? בחירת שדה נורמלי למשטח מגדירה, באמצעות , כיוון סיבוב במשטח

כאמ מושרה וזרם מושרה

זהו כלים, משאבים או התייחסות למחקר, מחקר, חינוך, למידה והוראה, שיכול להיות בשימוש על ידי מורים, מחנכים, תלמידים או סטודנטים; לעולם האקדמי: לבית ספר, יסודי, בית ספר תיכון המשני,, אמצע, מכללה, תואר טכני, מכללה, אוניברסיטה, סטודנט לתואר ראשון, תואר שני או תואר דוקטור; למסמכים, דוחות, פרויקטים, רעיונות, תיעוד, סקרים, סיכומים, או תזה.

15
אוריינטציה (מתמטיקה)
מתברר כי אינווריאנט זה יציב יותר ובעל שימושים רבים יותר
כלל יד ימין
כלומר, רק אחרי שמספיק אלקטרונים נאספו בקצה אחד של התיל וגודל השדה החשמלי הנוצר הוא גדול מספיק כדי לייצר כוח חשמלי השווה לכוח המגנטי יהיה מאזן כוחות אפס על כל אלקטרון חופשי והוא לא ינוע יותר תחת הכוונה
שדה מגנטי
האלקטרונים שהתרכזו בצד אחד באו ממקומם משאר המוט
אוריינטציה סטנדרטית על מרחבים ליניאריים מסוימים מוגדר בשלב זה נוצר הפרש פוטנציאל חשמלי V AB בין שני קצות המוט
M} אוריינטציה ואינטגרציה אחת להגדרת מושג ה היא האפשרות להגדיר של תבנית דיפרנציאלית באופן אינטואיטיבי ניתן לחשוב על המחלקה היסודית בתור המחלקה המייצגת את "כל היריעה"

שיחה:כלל יד ימין

על מנת להשתמש ביד ימין, יש להחזיק את יד ימין באופן דומה ביד שמאל, כלומר להרכיב את ק.

24
ההבדל בין כלל יד שמאל לבין כלל יד ימין
שתי אוריינטציות על משולשים צמודם נקראות מתאימות אם שני הסדרים המושרים על הצלע המשותפת מנוגדים
ההבדל בין כלל יד שמאל לבין כלל יד ימין
נסתכל על כל קטע קטן בכריכה כתיל ישר
כאמ מושרה וזרם מושרה
באופן גרפי מקובל לעשות זאת על ידי סימון חץ על העקום