על מנת לצמצם או להרחיב שברים יש לחלק או להכפיל את המונה והמכנה באותו מספר איזה חלק מהארגז יקבל כל קונה? הדרכים הנוספות ותרגילים נמצאים בקישור
שיטה זו מתאימה יותר לתרגילי חיבור וקשה יותר בחלק מתרגילי החיסור אם מחלצים משבר מדומה את כל השלמים שבו מתקבל מספר מעורב

שברים

לאחר מיכן השבר שיש לו מונה גדול יותר הוא השבר הגדול יותר.

16
שבר (מתמטיקה)
המכנה המשותף המיידי הוא מכפלת שני המכנים
שברים
בסינית השם הוא "שבר מזויף"
כפל וחילוק שברים פשוטים
מה החלק של ספרי המתמטיקה על המדף? כיצד מוצאים מכנה משותף למדנו בסעיף הקודם על השוואת שברים
שברים עם אותו מכנה זה הסוג הקל של התרגילים הקישורים כוללים הסברים מפורטים, וידאו והרבה תרגילים
הנקודה המפרידה בין שני חלקיו של שבר הרשום בצורה כזו קרויה את הנקודה העשרונית, כפי שאנו מכירים אותה, הציג המתמטיקאי הסקוטי בשנת

חילוק שברים פשוטים ומעורבים

הכפלה של המונה והמכנה של שבר נתון במספר שלם שונה מ- אינה משנה את ערכו.

5
שבר (מתמטיקה)
בצורת רישום זו נשמרת שיטת הספירה העשרונית
כפל וחילוק שברים פשוטים
באנגלית נקרא השבר המדומה Improper fraction, כלומר "שבר לא תקין"
שבר (מתמטיקה)
כאשר מחלקים זה נקרא צמצום שברים
כמה סופגניות מאוד מתוקות יש במאפיה? משמאל לה נרשם חלקו השלם של המספר, ומימין לה נרשם חלק השבר של המספר בסוג זה של בעיות עלינו להכפיל את החלק בשלם
התפוזים יחולקו בין 8 קונים באופן שווה נושאים הנלמדים בכיתות ה-ו: חלק זה מתמקד בלימוד בחיבור, חיסור, כפל וחילוק שברים

חילוק שברים פשוטים ומעורבים

כאשר מכפילים זה נקרא הרחבת שברים.

1
שברים
בשבר המדומה ערכו המוחלט של המונה גדול או שווה לערכו המוחלט של המכנה
כפל וחילוק שברים פשוטים
שבר כזה גדול מ- וקטן מ-
כפל וחילוק שברים פשוטים
בית קפה מוכר 20 משקאות כאלו בשעה