תחת כל ממד-על פורטו שלושה ממדים שכל אחד מהם כולל מגוון מרכיבים התוכנה מרכזת בזמן אמת מגוון נתונים: ציונים, התאמות לימודיות, העדרויות ועוד
ראמ"ה הובילה את פיתוח מפת הממדים תוך שיתוף פעולה הדוק עם מנהל עובדי הוראה, לשכת המדען הראשי, נציגי המנהלים השונים במשרד החינוך, התייעצויות עם גורמים שונים בשטח מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים ומורות ומחקרים שבחנו את תהליכי ההערכה המתקיימים בבתי הספר משו"ב היא מערכת אינטרנטית לניהול בסיס הנתונים הבית ספרי, אשר מוזן על ידי המנב"ס ועל ידי צוות בית הספר

הערכת מורים

הכלי להערכת מורים 2011 פיתוח מפת הממדים להערכה מעצבת של מורים ומורות התבסס על הכלי להערכת מורים, שפותח במסגרת מודל ההערכה שפעל בין השנים 2011-2016 בבתי הספר יסודיים וחטיבות הביניים.

11
הערכת מורים
המודל משתף שלושה גורמים בפעולת ההערכה: מנהלי בתי הספר, הערכה עצמית של המורים באמצעות פורטפוליו שיוגש להערכה חיצונית וכן הערכה של גורם חיצוני
הערכת מורים
השינויים בהסכם אופק חדש 2016 הביאו לבחינה מחודשת של הממדים להערכת מורים ולהבנייה של תהליך הערכה מעצבת
הערכת מורים
במידת הצורך, ניתן להוסיף תחת כל ממד מרכיב בית ספרי ייחודי שחסר במפה בשנת תשע"ט פותח מסמך הכולל תיאורים התנהגותיים לכלל המרכיבים הנכללים במפת הממדים, שיכול לסייע בתהליכי הערכה מעצבת למורים ולמורות
הרשות הארצית למדידה והערכה ראמ"ה בראשות פרופסור מיכל בלר פיתחה מודל חדש להערכת מורים הפועלים במסגרת "אופק חדש" הציון שיתקבל מכל גורמי ההערכה ישמש לקבלת מועמדים לקביעות וכן למעבר לקידום בסולם החדש של "אופק חדש"

הערכת מורים

מפת הממדים משקפת את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרת ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה בכל הנוגע למרכיביה השונים של עבודת ההוראה.

14
פורטל
הערכת מורים
הערכת מורים

הערכת מורים

.

2
הערכת מורים
הערכת מורים
פורטל