אולם אחרי שינויים עיקריים במהלך העבודה ובהנהלת ביהח"ר הושבח מצבו במידה ניכרת וחלקו בבניינה של תל-אביב עלה מ-40-20 למאה במשך כל שנות העשרים למאה הקודמת היו סיליקט ושכונות נורדיה ותל נורדוי, המרחב הבנוי הצפוני ביותר של תל-אביב
בזמן העבודה היתה ההנהלה מעמידה זקיפים מבין הפועלים על גבעות החול מסביב מחשש התנפלות" פיטרסון על "חמרי הבנין בתערוכה" ובין היתר כתב גם על מוצרי סיליקט: "

so good חניון הכיכר

כח תוצרתו - 90 אלף לבנים ליום, אולם ביהח"ר אינו עובד במלוא כוחו.

25
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
אפשרות לבנות בלי טיח חיצוני
רשימת חניונים של אחוזות החוף
המפעל נאלץ לבנות קירות-תמך להגנת הבתים ברחוב זה וברחוב חובבי-ציון
רשימת חניונים של אחוזות החוף
בשנות העשרים הועסקו במפעל גם פועלים ערבים
בעבודה במערכה אחת כוונתו ל"משמרת אחת" בעבודתה, בחדש יוני גם המחלקה הטרנוליתית, היוצרת את הלוחות מאסבסט וממלט"
עלינו להזכיר כי בשנים הקודמות נעשתה בקרה כזו אף על פי שהחברה לא התנגדה לה, נפסקה בלי סיבות ידועות" הרכישה נתקלה בקשיים שהערימה ממשלת המנדט מאחר שהתנגדה לתנאי המימון של העסקה

בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר

לדברי תמר ישובי דובדבני , בתו של אחד מפועלי סיליקט הותיקים, נהגו בעלי המפעל לפצות את הפועלים הקבועים על העדר שכר, בעת שהמפעל נאלץ לשבות באין קונה לתוצרתו - במתן כמות גדולה של לבנים.

9
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
יוסף זיידנר, מהנדס למכונות וחשמל
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
חלק משטח זה תוכנן בידי האדריכלים נויפלד ושרון
רשימת חניונים של אחוזות החוף
תחילה לא העז אדם להתריס על כך, אולם לאט-לאט התחילו רוטנים בינם לבין עצמם ועלתה הדרישה להעמיד את העבודה על שמונה שעות ליום בלבד