בעידן שלנו, שכר נשים עומד על 65% בקירוב משכר גברים, נשים עניות יותר וסובלות יותר מאלימות במשפחה המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות שאינן מדווחות על ידי המפקחת , מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת
גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט נשים קיבלו את הזכות לבחור ולהיבחר, השתלבו באקדמיה ובתעסוקה כמובילות ומנהיגות, וזכותן להגדרה עצמית — הפכה מוכרת

Tec4Schools

פורטל עו"ה — במעבר למסך ההזדהות יש להזדהות באמצעות הקלדת ת.

4
אנרגייה בישראל
נוסף על תגליות הגז היו בשנים האחרונות השקעות צנועות בהיקפן באנרגייה מתחדשת בעיקר אנרגייה סולארית
אנרגייה בישראל
נפט מזוקק הגיע מארצות הברית יותר מ-50% וממדינות נוספות כגון רוסיה, איטליה, רומניה והולנד
כניסה למערכת
גיוון זה מטרתו להתאים לכל מוסד חינוכי את התכנית המתאימה לצרכיו, לתפיסת עולמו ולקהילה שבה הוא נמצא: כנסים, ימי עיון, השתלמויות, תכניות התערבות ארוכות טווח ועוד
כל ההליך הממוחשב נועד להחליף את ההליך הידני של מילוי טפסים ושליחתם למחוז בסך הכול צרכה התחבורה 6
הרשת החברתית-חינוכית מיועדת ללמידה וכוללת שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות, שיתופיות ברשת, תקשורת סינכרונית וא-סינכרונית ותרגום סימולטני קהל יעד ומסגרת התוכנית מיועדת לכיתות ה-ז

כניסה ותמיכה ליונת דואר

המודל נועד לפתח אמון באמצעות סביבות למידה שיתופיות מקוונות.

13
כניסה למערכת
אנו ממשיכים להתמודד מדי יום ביומו עם מקרים של הטרדות מיניות ועבירות על רקע מיני
Tec4Schools
הבנזין שנשרף במכוניות תורם במידה רבה לזיהום האוויר בישראל, והוא בגרועים בעולם המערבי וחמור במיוחד במרכזי הערים
Tec4Schools
תחומי דעת ונושאים: מורשת, אנגלית, לימודי סביבה, טכנולוגיה, גאוגרפיה — אדם וסביבה, אמירים מסגרת השיתוף: ארצית ליווי פדגוגי: השתלמות מורים בבית יציב וקורס מקוון במהלך השנה להרשמה: יצירת קשר עוד על התוכנית: היום הבין-לאומי של מרכז TEC בכל שנה במהלך חודש מרץ מתקיים כנס בין-לאומי מקוון שבו נפגשים תלמידי התוכנית, המורים, סטודנטים, קובעי מדיניות, חוקרים ומרצים מרחבי הארץ והעולם
על פי מודל הלמידה, התלמידים מחולקים לאשכולות של שלוש כיתות, כל כיתה מתרבות אחרת מאגרי הגז תמר ולווייתן בשנים האחרונות נתגלו מאגרים של גז טבעי מול חופי עזה, לבנון וישראל
התפלגות צריכת החשמל בישראל בשנת 2006 צריכה ביתית 31%; צריכה מסחרית ציבורית 29 צוות ההדרכה של היחידה במחוזות השונים עומד לרשותכם

כניסה למערכת

יחד אפשר לבנות תכנית מותאמת בעבור הרשות העירונית או מוסדות החינוך.

Tec4Schools
המאגרים הגדולים ביותר שהתגלו "תמר" ו"לוויתן" צפויים להספיק לכמה עשרות שנים בקצב הצריכה הנוכחי של ישראל
כניסה למערכת
דרך המנב"סנט — תפריט יונת דואר שלי כניסה ליונת דואר ללא צורך בהזדהות נוספת 4
Tec4Schools
עבודתנו נעשית בבתי הספר בשיתוף הפיקוח והרשויות המקומיות